LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021

Cùng lối chơi mới vừa tank vừa có sát thương cực lớn, hãy cùng tham khảo qua hướng lên trang bị mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven theo meta Tiền Mùa Giải 2021 và Mùa 11 LMHT ngay tại đây nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021 3

Giày khuyến cáo:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Riven:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021 8

Bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021 10

Thứ tự nâng kĩ năng Riven

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Riven Tiền Mùa Giải 2021 11

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang