LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11

Với lối chơi Tank sát thương phép áp đảo đường trên khá mạnh, hãy cùng tham khảo qua cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Mùa 11 LMHT để cùng khởi động rank xếp hạng ngay hôm nay nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 3

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 4

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 6

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Mordekaiser:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 8

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 10

Bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 12

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 13

Thứ tự nâng kĩ năng Mordekaiser

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Mordekaiser Tiền Mùa 11 14

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang