LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Urgot - Đao Phủ Dị Dạng mạnh nhất Tiền Mùa Giải 2021

Hãy cùng điểm qua cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất dành cho Urgot - Đao Phủ Dị Dạng giai đoạn Tiền Mùa Giải 2021 của LMHT nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Urgot - Đao Phủ Dị Dạng mạnh nhất Tiền Mùa Giải 2021

Tổng hợp các bảng ngọc cho Urgot trong LMHT phiên bản tiền mùa giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Urgot - Đao Phủ Dị Dạng mạnh nhất Tiền Mùa Giải 2021 2

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Urgot - Đao Phủ Dị Dạng mạnh nhất Tiền Mùa Giải 2021 3

Danh sách các trang bị sử dụng cho Urgot trong phiên bản tiền mùa giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Urgot - Đao Phủ Dị Dạng mạnh nhất Tiền Mùa Giải 2021 4

 

Cách nâng kỹ năng cho Urgot trong Liên Minh Huyền Thoại

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Urgot - Đao Phủ Dị Dạng mạnh nhất Tiền Mùa Giải 2021 5

Ở trên là tổng hợp toàn bộ cách lên trang bị cho Urgot - Đao Phủ Dị Dạng trong phiên bản cập nhật 10.23 giai đoạn tiền mùa giải 2021

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang