LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11

Với khả năng cấu rỉa và khắc chế Tank cực mạnh theo meta hiện tại, hãy cùng tham khảo qua bảng ngọc và cách lên đồ mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 LMHT để leo rank xếp hạng ngay hôm nay nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Rumble Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 3

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 4

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 5

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 6

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Rumble:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 8

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 9

Bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 10

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 12

Thứ tự nâng kĩ năng Rumble

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rumble Mùa 11 13

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang