LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021

Hãy cùng bài viết tham khảo qua hướng dẫn cách lên đồ mới mạnh nhất dành cho Nunu theo meta Mùa 11 trong LMHT để làm quen với nhịp farm rừng và gank bá đạo hơn với cửa hàng mới nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Nunu Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

Đi Rừng (Kèm trừng phạt thách thức):

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 2

Đi đường:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 3

Trang bị quan trọng nhất:

Trang bị sát thương phép:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị Tanker trâu bò:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 5

Trang bị gặp địch nhiều khống chế:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 6

Trang bị đầy đủ tiêu chuẩn:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 8

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 9

Trang bị Tanker hỗ trợ:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 10

Bảng ngọc mạnh nhất cho Nunu Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 12

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 13

Thứ tự nâng kĩ năng Nunu

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Nunu mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 14

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang