Tag "Atomic Heart"

Game FPS bối cảnh hậu tận thế do hãng Mundfish phát triển, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 2