Tag "Meta"

Meta - tên mới của công ty FacebookMeta đang giúp xây dựng metaverse, một nơi mà chúng ta sẽ giải trí và kết nối trong không gian 3D