18 hình ảnh cho thấy ngoại hình của 18 loài chó nổi tiếng đã thay đổi như thế nào so với 100 năm trước

Bài viết tổng hợp lại hình ảnh của 18 giống cho khác nhau đã thay đổi như thế nào so với năm trước

 

Pug

Pug

Bull Terrier

Bull Terrier

Irish Setter

Irish Setter

West Highland white terrier

West Highland white terrier

This cutie hasn't changed a lot during the years (probably because he was already so darn cute), but the fur became a little bit longer and thicker.

Old English sheepdog

Old English sheepdog 

Basset Hound

Basset Hound

Dobermann

Dobermann

Dachshund

Dachshund

Newfoundland

Newfoundland

German Shepherd

German Shepherd

Scottish Terrier

Scottish Terrier

Airedale Terrier

Airedale Terrier

Rottweiler

Rottweiler

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

Boxer

Boxer

Great Dane

Great Dane

These long-legged dogs used to weigh less than they do today. According to "Dogs of All Nations," they used to weigh around 120 pounds, while today, males can reach up to 175 pounds.

#17 

Chow Chow

Chow Chow

#18 

Saluki

Saluki

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang