Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào?

Dưới đây là kết quả tổng kết về bảng ngọc của 7 tướng xạ thủ được sử dụng nhiều nhất và tỷ lệ thắng cùng tỷ lệ được sử dụng của chúng!

1. Ezreal

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào?
Ezreal – Tỷ lệ chọn: 24.20%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 2
Tỷ lệ sử dụng: 38.26% – Tỷ lệ thắng: 59.98%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 3
Tỷ lệ sử dụng: 17.76% – Tỷ lệ thắng: 57.66%

2. Vayne

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 4
Vayne – Tỷ lệ chọn: 23.99%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 5
Tỷ lệ sử dụng: 41.35% – Tỷ lệ thắng: 48.98%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 6
Tỷ lệ sử dụng: 14.51% – Tỷ lệ thắng: 50.29%

3. Tristana

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 7
Tristana – Tỷ lệ chọn: 21.08%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 8
Tỷ lệ sử dụng: 40.09% – Tỷ lệ thắng: 49.60%

4. Caitlyn

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 9
Caitlyn – Tỷ lệ chọn: 17.52%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 10
Tỷ lệ sử dụng: 29.71% – Tỷ lệ thắng: 47.96%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 11
Tỷ lệ sử dụng: 20.35% – Tỷ lệ thắng: 46.43%

5. Xayah

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 12
Xayah – Tỷ lệ chọn: 16.94%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 13

Tỷ lệ sử dụng: 38.32% – Tỷ lệ thắng: 49.07%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 14
Tỷ lệ sử dụng: 14.91% – Tỷ lệ thắng: 51.01%

6. Jhin

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 15
Jhin – Tỷ lệ chọn: 15.16%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 16
Tỷ lệ sử dụng: 25.34% – Tỷ lệ thắng: 46.15%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 17
Tỷ lệ sử dụng: 15.76% – Tỷ lệ thắng: 48.85%

7. Varus

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 18
Varus – Tỷ lệ chọn: 14.65%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 19
Tỷ lệ sử dụng: 34.72% – Tỷ lệ thắng: 51.91%

Các xạ thủ người Hàn Quốc sử dụng bảng Ngọc Tái Tổ Hợp như nào? 20
Tỷ lệ sử dụng: 17.31% – Tỷ lệ thắng: 46.91%

Nguồn: infonet.vn

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang