LMHT: Leblanc lại tiếp tục được chỉnh sửa tại máy chủ thử nghiệm bản 8.6

Khổ thân LeBlanc khi liên tục bị chỉnh sửa

Hình ảnh có liên quan

Biểu tượng anh hùng mới

3 biểu tượng anh hùng mới vừa xuất hiện trên máy chủ PBE

icon zac 3381 3382

Chỉnh sửa cân bằng

LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

 Leblanc

[Leblanc được quay trở lại chu kì này để tiếp tục thử nghiệm – dự kiến 8.8 ra mắt]

 • Ảo Ảnh (Nội tại):
  • “Ảo Ảnh đã quay trở lại, hiện tại chưa có thay đổi nào từ trước khi làm lại.”

lebp

 • Ấn Ác Ý (Q):
  • Sát thương giảm từ 55/90/125/160/195 (+0.5 SMPT) xuống 55/80/105/130/155 (+0.4 SMPT)
  • Sát thương đánh dấu: 55/80/105/130/155 (+0.4 SMPT)
  • Năng lượng tiêu hao tăng từ 40/45/50/55/60 lên 50/60/70/80/90

lebq (1)

 • Biến Ảnh (W):
  • Sát thương tăng từ 40/55/70/85/100 (+0.2 SMPT) lên 85/125/165/205/245 (+0.6 SMPT)
  • Năng lượng tiêu hao tăng từ  70/80/90/100/110 lên 80/90/100/110/120
  • Tốc độ biến ảnh giảm từ 1600 xuống 1450
  • Thời gian tái kích hoạt thay đổi từ 0.85 giây từ lúc bắt đầu bay thành 0.2 giây từ lúc kết thúc bay

lebw (1)

 • Sợi Xích Siêu Phàm (E):
  • Tỉ lệ SMPT khi trúng xích giảm từ 0.5 SMPT thành 0.3 SMPT
  • Sát thương khi bị trói tăng từ  40/60/80/100/120 (+0.5 SMPT) lên 80/120/160/200/240 (+0.6 SMPT)
  • Năng lượng tiêu hao tăng từ 40 lên 70
  • Tầm chăng dây giảm từ 885 xuống 865

lebe (1)

 • Mô Phỏng (R):
  • Sát thương của RQ giảm từ 150/275/400 (+0.6  SMPT) xuống 70/140/210 (+0.4 SMPT)
  • Sát thương đánh dấu của RQ thay đổi từ 150/275/400 (+0.6 SMPT) thành 140/280/420 (+0.8 SMPT)
  • Sát thương của RW tăng từ 60/120/180 (+0.3 SMPT) lên 150/300/450 (+0.6 SMPT)
  • Sát thương khi trúng của RE giảm từ 100/160/220 (+0.4 SMPT) xuống 60/120/180 (+0.3 SMPT)
  • Sát thương khi trói của RE tăng từ  100/160/220 (+0.4 SMPT) lên 120/240/360 (+0.6 SMPT)
  • Hồi chiêu tăng từ 54/42/30 lên  60/45/30

lebr (2)

 Swain

 • Bàn Tay Tử Thần (Q) Hồi chiêu tăng từ  5.5/4.75/4/3.24/2.5 lên 7.5/6.25/5/3.75/2.5

swainq (3)

Trang bị

Day-chuyen-iron-solari Dây Chuyền Iron Solary

 • Kích hoạt duy nhất

   

  • Giá trị lá chắn giảm từ [38 (+22 mỗi cấp)] xuống [30 (+10 mỗi cấp)]
  • Máu cộng thêm giảm từ [2% ~ 36%] xuống [10% ~ 20%]
  • Thời gian khóa sau khi 1 Dây chuyền khác được sử dụng tăng từ 8 lên 20 giây
  • [Hiệu ứng mới] “Khi kích hoạt, đồng minh nhận lá chắn này sẽ nhận giảm 50% sát thương từ các kĩ năng gây sát thương diện rộng”

locket (2)

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang