LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái

Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới của LMHT năm nay sẽ có sự góp mặt của Fizz, Corki, Rengar và cả Yorick nữa

Trên máy chủ PBE của Liên Minh Huyền Thoại hiện tại đã có sự xuất hiện của nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới và những thành viên mới trong nhóm trang phục này sẽ bao gồm Corki , Fizz, Yorick và Rengar. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng hình ảnh chi tiết của những trang phục này nhé.

Corgi Corki

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 2

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 3

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 4

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 5

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 6

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 7

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 8

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 9

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 10

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 11

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 12
LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 13
 

Fuzz Fizz

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 14

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 15

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 16

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 17

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 18

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 19

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 20

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 21

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 22

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 23

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 24

 

Fuzz Fizz Prestige Edition

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 25

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 26

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 27

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 28

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 29

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 30

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 31

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 32

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 33


 

 

Meowrick

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 34

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 35

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 36

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 37

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 38

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 39

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 40

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 41

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 42

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 43


 

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 44

 

Pretty Kitty Rengar

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 45

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 46

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 47

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 48

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 49

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 50

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 51

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 52

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 53

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 54

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 55


 

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 56

Gói Đa Sắc

Sets of chroma for Pretty Kitty Rengar (7) and Corgi Corki (7) are also now on the PBE:

Gói đa sắc với trong phiên bản này sẽ dành cho Pretty Kitty Rengar và Corgi Corki và chúng cũng đã có mặt trên máy chủ PBE rồi

Pretty Kitty Rengar

(7 mẫu Đa sắc)

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 57 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 58 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 59 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 60 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 61 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 62 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 63

 

Corgi Corki

(7 mẫu Đa sắc)

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 64 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 65 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 66 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 67 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 68 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 69 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 70

 

Mẫu Mắt

Hai mẫu mắt mới đã có mặt trên máy chủ PBE:
 

Cat Lover Ward

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 71

Dog Lover Ward

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 72

Biểu tượng anh hùng

Trong phiên bản cập nhật trên máy chủ PBE này sẽ có 16 biểu tượng anh hùng mới:

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 73 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 74 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 75

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 76 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 77 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 78

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 79 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 80 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 81

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 82 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 83 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 84

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 85 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 86 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 87

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 88

 

Biểu cảm mới

LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 89 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 90 LMHT Nhóm trang phục Cá Tháng Tư mới xuất hiện, bựa gấp bội năm ngoái 91

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang