Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc

Cùng chiếc chảo huyền thoại trong PUBG, các anh chàng game thủ của chúng ta đã tự thực hiện một bộ ảnh cosplay siêu bựa với những tình huống chỉ có trong game mới có thôi...

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 2

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 3

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 4

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 5

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 6

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 7Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 8

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 9Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 10

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 11

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 12

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 13

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 14

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 15Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 16

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 17

Bộ ảnh cosplay PlayerUnknown's Battleground siêu bựa của game thủ Hàn Quốc 18

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang