THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI

Studio Ghibli luôn khiến khán giả của mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi mang đến những tác phẩm được trau chuốt vô cùng tỉ mẩn và tinh tế. Để có thể tạo ra thế giới Ghibli đẹp đẽ thế này, nhiều bản phác họa ban đầu phải được vẽ một cách cực kì chi tiết luôn. Các bạn nhìn kĩ những tiểu tiết trong những bản phác họa và trong tác phẩm hoàn chỉnh nhé! Thật đáng nể!

Howl’s Moving Castle

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 2

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 3

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 4

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 5

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 6

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 7

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 8

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 9

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 10

 

Whisper of the Heart

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 11

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 12

 

Spirited Away

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 13

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 14

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 15

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 16

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 17

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 18

 

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 19

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 20

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 21

THÁN PHỤC VỚI BẢN PHÁC THẢO CỦA GHIBLI 22

Nguồn: Ghibli Collector 

Tổng hợp: Anilezah

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang