Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề

Hãy cùng kiểm tra qua Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp môn Lý Hóa Sinh của khối KHTN năm 2022 của kì thi THPT Quốc Gia của các mã đề và so lại với kết quả của bản thân nhé.

Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề

Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Vật Lý năm 2022 THPT Quốc gia

Đề thi Vật lý tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 1

Đề thi Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 2

Đề thi Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 3

Đáp án mã đề 209
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 6
Đáp án mã đề 208
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 7
Đáp án mã đề 206
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 8
Đáp án mã đề 205
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 9
Đáp án mã đề 224
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 10
Đáp án mã đề 223
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 11
Đáp án mã đề 217
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 12
Đáp án mã đề 214
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 13
Đáp án mã đề 204
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 14
Đáp án mã đề 202
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 15
Đáp án mã đề 201
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 16
Đáp án mã đề 223
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 17

Đáp án mã đề 221
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 18

Đáp án mã đề 212
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 19

 

Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Hóa Học năm 2022 THPT Quốc gia

 

Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2022

Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2022 - 1

Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2022 - 2

Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2022 - 3

Đáp án mã đề 222
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 24
Đáp án mã đề 216
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 25
Đáp án mã đề 214
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 26
Đáp án mã đề 213
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 27
Đáp án mã đề 210
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 28
Đáp án mã đề 223
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 29
Đáp án mã đề 217
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 30
Đáp án mã đề 206
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 31
Đáp án mã đề 204
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 32
Đáp án mã đề 203
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 33
Đáp án mã đề 202
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 34
Đáp án mã đề 201
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 35
Đáp án mã đề 224
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 36
Đáp án mã đề 215
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 37

 

Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Sinh Học năm 2022 THPT Quốc gia

undefined - Ảnh 1.

undefined - Ảnh 2.

undefined - Ảnh 3.

undefined - Ảnh 4.

undefined - Ảnh 5.Đáp án mã đề 222
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 43
Đáp án mã đề 220
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 44
Đáp án mã đề 219
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 45
Đáp án mã đề 218
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 46
Đáp án mã đề 214
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 47
Đáp án mã đề 213
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 48
Đáp án mã đề 211
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 49
Đáp án mã đề 205
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 50
Đáp án mã đề 204
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 51
Đáp án mã đề 201
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 52
Đáp án mã đề 215
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 53
Đáp án mã đề 212
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 54
Đáp án mã đề 209
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 55
Đáp án mã đề 208
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 56
Đáp án mã đề 206
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 57
Đáp án mã đề 203
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 58
Đáp án mã đề 202
Đáp án Đề Thi tốt nghiệp môn Lý Hóa Sinh năm 2022 THPT Quốc gia chi tiết tất cả mã đề 59

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7, ngày 9/7 dự phòng.

Sáng ngày 7 tháng 7, thí sinh thi môn Ngữ văn ( 120 phút), chiều 7 tháng 7 thí sinh thi môn Toán ( 90 Phút).

 • Ngữ văn: Thời gian bắt đầu thi 7 giờ 30 phút.
 • Toán: Thời gian bắt đầu thi 14 giờ 20 phút

Sáng ngày 8 tháng 7, thí sinh thi một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (150 phút); chiều ngày 8 tháng 7, thí sinh thi môn Ngoại ngữ (60 phút).

 • Bài Thi KHTN 
  • Vật lý: Thời gian bắt đầu thi 7 giờ 30 phút.
  • Hóa Học: Thời gian bắt đầu thi 8 giờ 30 phút.
  • Sinh Học: Thời gian bắt đầu thi 9 giờ 30 phút.
 • Bài Thi KHXN:
  • Lịch Sử: Thời gian bắt đầu thi 7 giờ 30 phút.
  • Địa Lý: Thời gian bắt đầu thi 8 giờ 30 phút.
  • GDCD: Thời gian bắt đầu thi 9 giờ 30 phút.
 • Ngoại Ngữ: Thời gian bắt đầu thi 14 giờ 20 phút.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang