Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy

Là một trong những chuỗi nhiệm vụ khó tìm nhưng thưởng khá nhiều, hãy cùng tham khảo qua danh sách vị trí của các nhiệm vụ ẩn và chuỗi thử thách của Dandy trong Genshin Impact để thực hiện hết ngay hôm nay nhé.

Danh sách và vị trí Nhiệm vụ Ẩn

Nhiệm vụ Ẩn là nhóm nhiệm vụ đặc biệt khi không xuất hiện trong danh sách có sẵn mà yêu cầu game thủ phải tự tìm đến đúng NPC trên thế giới và trò chuyện để nhận được nhiệm vụ. Với nhiều phần thưởng thú vị và nhiệm vụ theo cốt truyện phụ vui nhộn, bạn sẽ muốn hoàn thành tất cả nhiệm vụ này song song với nhiệm vụ chính tuyến.

Dưới đây là danh sách và vị trí của tất cả nhiệm vụ Ẩn trên thế giới mà bạn có thể tìm NPC để hoàn thành. Đặc biệt: có kèm hướng dẫn Nhiệm vụ Liyue - The Tress Who Stands Alone

Mondstadt

1.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 2

Liyue

1.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 3

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 4

2

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 5.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 6

3.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 7

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 8

4.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 9
 
Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 10

5. The Tree Who Stands Alone

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 11
 
Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 12

Hướng dẫn: Sau khi nói chuyện với NPC, bạn đi đến vị trí trong hình (vị trí người chơi) để tìm một cuốn sách trong nhà, đọc nó mới bắt đầu nhiệm vụ. Sau đó, bạn chỉ cần tìm đến các khu vực làm nhiệm vụ (trong hầm mỏ) để tìm những cuộn giấy đủ số lượng là xong nhiệm vụ.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 13

 
 

6.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 14

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 15

7.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 16

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 17

8.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 18

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 19

9.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 20

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 21

10.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 22

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 23

11.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 24

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 25

12.

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 26

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 27

Thử thách của Dandy

Các nhiệm vụ ẩn khác của Dandy cũng sẽ cho bạn rất nhiều kinh nghiệm và có thể nhận thưởng đến 3 lần

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 28

Một số vị trí nhận nhiệm vụ Dandy:

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 29

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 30

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 31

Genshin Impact: Danh sách vị trí Nhiệm vụ Ẩn Hidden Quest và Thử thách của Dandy 32

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang