Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết

Mỗi kĩ năng và nội tại riêng biệt của từng nhân vật trong Genshin Impact đều sẽ có hiệu ứng nguyên tố riêng, cho phép bạn kết hợp combo với các nguyên tố khác có sẵn ngoài môi trường hoặc kĩ năng khác để tạo nên những hiệu ứng mạnh hơn trước - đặc biệt sát thương sẽ tăng cao rất nhiều và cũng là điểm chính của chiến đấu trong Genshin Impact. Dưới đây sẽ là tất cả các combo nguyên tố và các hiệu ứng đi kèm mà bạn sẽ muốn học thuộc nhé.

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết

Tổng hợp các Combo gây Sát Thương theo Nguyên Tố

Hiệu ứng Thiêu Đốt (Burning)

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 2 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 3

 • Combo: Dendro + Pyro
 • Hiệu ứng: Gây sát thương đốt cháy (Pyro) theo thời gian

Hiệu ứng Kết Tinh (Crystalize)

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 4 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 5Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 6Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 7Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 8

 • Combo: Geo + Cryo/Electro/Hydro/Pyro
 • Hiệu ứng: Tạo một tinh thể cung cấp khiên cho người chơi khi nhặt nó

Hiệu ứng Tích Điện (Electro-Charged)

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 9 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 10

 • Combo: Electro + Hydro
 • Hiệu ứng: Gây sát thương Điện (Electro) theo thời gian

Hiệu ứng Đóng Băng (Frozen)

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 11 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 12

 • Combo: Cryo + Hydro
 • Hiệu ứng: Đóng băng các mục tiêu trúng đòn

Hiệu ứng tan chảy (Melt)

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 13 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 14

 • Combo: Cryo + Pyro
 • Hiệu ứng: Gây thêm sát thương lên mục tiêu

Hiệu ứng Quá Tải (Overload)

 • Combo: Electro + Pyro
 • Hiệu ứng: Gây sát thương lửa (Pyro) ở diện rộng

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 15 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 16

Hiệu ứng Siêu Dẫn (Superconduct)

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 17 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 18

 • Combo: Cryo + Electro
 • Hiệu ứng: Gây sát thương Băng (Cryo) diện rộng và giảm giáp của mục tiêu

Hiệu ứng Vòng Xoáy (Swirl)

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 19 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 20Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 21Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 22Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 23

 • Combo: Anemo + Cryo/Electro/Hydro/Pyro
 • Hiệu ứng: Gây thêm sát thương thuộc tính + đẩy lan hiệu ứng ra các mục tiêu khác

Hiệu ứng Bốc Hơi (Vaporize)

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 24 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 25

 • Combo: Hyrdo + Pyro
 • Hiệu ứng: Gây thêm sát thương

Tổng hợp các Combo Phòng Thủ kháng hiệu ứng theo Nguyên Tố

Khiên Đá

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 26 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 27

 • Combo: Geo + Geo
 • Hiệu ứng: Tăng kháng khả năng bị gián đoạn kĩ năng. Khi có khiên bảo vệ, tăng 5% sát thương

Khiên Lửa

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 28 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 29

 • Combo: Pyro + Pyro
 • Hiệu ứng: Giảm 40% thời gian hiệu ứng Băng (Cryo). Tăng 10% sát thương gốc

Khiên Nước

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 30 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 31

 • Combo: Hydro + Hydro
 • Hiệu ứng: Giảm 40% thời gian hiệu ứng Lửa (Pyro). Tăng 10% hiệu ứng hồi máu cho bản thân

Khiên Gió

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 32 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 33

 • Combo: Anemo + Anemo
 • Hiệu ứng: Giảm 5% hao tốn Stamina, tăng 5% tốc chạy, giảm 5% hồi chiêu

Khiên Điện

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 34 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 35

 • Combo: Electro + Electro
 • Hiệu ứng: Giảm 40% thời gian hiệu ứng Nước (Hydro), Các combo Superconduct, Overloaded và Electro-Charged có 50% khả năng tạo 1 Electro Elemental Particle (10s hồi chiêu)

Khiên Băng

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 36 + Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 37

 • Combo: Cryo + Cryo
 • Hiệu ứng: Giảm 40% thời gian hiệu ứng Điện (Electro). Tăng 10% chí mạng đối với mục tiêu bị Đóng băng hoặc chịu ảnh hưởng Băng (Cryo)

Khiên Nguyên Tố

 • Combo: 4 Nguyên tố bất kì
 • Hiệu ứng: Tăng 12% kháng tất cả nguyên tố

Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 38Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 39Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 40Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 41Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 42Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 43Genshin Impact: Hướng dẫn Hiệu ứng combo Nguyên Tố và cách khắc chế bạn cần biết 44

Nguồn: Phạm Tuấn Hưng - Genshin Impact

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang