Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ

Hãy cùng bài viết điểm qua những nhiệm vụ và hoạt động giúp game thủ farm kinh nghiệm và cày cấp nhanh nhất trong Genshin Impact để có đội hình mạnh nhất dành cho các tân thủ nhé.

Nhiệm vụ Ủy Thác hằng ngày

Tất cả nhiệm vụ trong Genshin Impact đều quan trọng ngang nhau, tùy vào độ "chăm chỉ" của game thủ mà có hoàn thành hết hay không thôi. Ngoài ra, các Rương Thường cũng có tỉ lệ xuất hiện trở lại sau khi hoàn thành, bạn chỉ cần chờ một thời gian thôi.

Nhiệm vụ Ẩn - World Mission

Dưới đây là danh sách và vị trí của tất cả nhiệm vụ Ẩn trên thế giới mà bạn có thể tìm NPC để hoàn thành

Mondstadt

1.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 2

Liyue

1.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 3

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 4

2

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 5.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 6

3.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 7

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 8

4.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 9
 
Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 10

5.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 11
 
Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 12

6.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 13

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 14

7.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 15

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 16

8.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 17

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 18

9.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 19

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 20

10.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 21

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 22

11.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 23

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 24

12.

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 25

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 26

Thử thách của Dandy

Các nhiệm vụ ẩn khác của Dandy cũng sẽ cho bạn rất nhiều kinh nghiệm và có thể nhận thưởng đến 3 lần

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 27

Một số vị trí nhận nhiệm vụ Dandy:

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 28

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 29

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 30

Genshin Impact: Hướng dẫn cách luyện cấp và cày level nhanh nhất cho tân thủ 31

Nhiệm vụ Bằng Chứng Mạo Hiểm > Kiến Thức

Chuỗi nhiệm vụ này cũng sẽ cho bạn rất nhiều kinh nghiệm không thể bỏ qua được

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang