Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact (Cập nhật đến ngày 3)

Trang phục mới của Barbara là một trong những thứ được game thủ quan tâm nhất tại phiên bản 1.6 của Genshin Impact

Trong phiên bản 1.6 của Genshin Impact thì trang phục "Mùa Hè Rực Rỡ" của nhân vật Barbara là thứ được cộng đồng game thủ quan tâm bậc nhất và đây cũng là một trang phục được tặng hoàn toàn miễn phí cho người chơi thông qua chuỗi sự kiện Âm Thanh Vang Vọng.

Cũng trong thời gian sự kiện diễn ra thì người chơi cần thu thập "Ốc Biển Vọng Âm" và đạt được số lượng nhất định để có thể nhận được trang phục Barbara hoàn toàn miễn phí. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số vị trí xuất hiện Ốc Biển Vọng Âm để có thể hoàn thành được sự kiện lần này nhé.

Vị trí được thu thập bởi trang Ginseng's Hub

Ngày 1

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 2

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 3

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 4

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 5

Ngày 2

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 6

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 7

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 8

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 9

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 10

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 11

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 12

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 13

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 14

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 15

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 16

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 17

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 18

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 19

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 20

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 21

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 22

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 23

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 24

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 25

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 26

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 27

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 28

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 29

Ngày 3

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 30

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 31

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 32

Hướng dẫn vị trí Ốc Biển Vọng Âm để lấy trang phục của Barbara trong Genshin Impact Cập nhật đến ngày 3 33

(Hình ảnh sẽ liên tục được cập nhật trong suốt quá trình sự kiện diễn ra)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang