LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11

Là một tướng siêu trâu bò khá mạnh nhưng bị bỏ quên theo dòng meta, hãy cùng tham khảo qua bảng ngọc và cách lên đồ mạnh nhất cho Mundo Mùa 11 LMHT để tạo bất ngờ cho Đường trên ở rank xếp hạng nhé.

 LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11 3

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11 4

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Dr.Mundo:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11 7

Bảng ngọc mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11 8

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11 9

Thứ tự nâng kĩ năng Dr.Mundo

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Dr.Mundo Tiền Mùa 11 10

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang