LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11

Hãy cùng tham khảo hướng xây dựng trang bị và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Mùa 11 LMHT để chuẩn bị thay đổi theo meta Tank sắp tới nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11 2

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11 3

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11 4

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11 5

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Maokai:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11 8

Bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11 10

Thứ tự nâng kĩ năng Maokai

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Maokai Tiền Mùa 11 11

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang