LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11

Với hướng sát thủ bảo đảm ăn mạng trong Mùa 11 mới, hãy cùng tham khảo qua cách lên đồ và bảng ngọc mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11 và chuẩn bị cho meta mới của game.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11

 

Trang bị mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

 LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11 2

Trang bị quan trọng nhất:

 LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11 3

 LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11 4

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Nocturne:

 LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11 5

 LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11 6

 LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11 7

Bảng ngọc mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11

 LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11 8

Thứ tự nâng kĩ năng Nocturne

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Nocturne Tiền Mùa 11 9

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang