LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11

Hãy cùng bài viết tham khảo qua cách lên đồ và bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Mùa 11 để khắc chế meta Sát Thủ vật lý hiện tại của Mùa 11 LMHT nhé.

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11

Bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11 2

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11 3

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11 4

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11 5

Thứ tự nâng kĩ năng Rammus

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11 6

Trang bị mạnh nhất cho Rammus Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11 7

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11 8

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11 9

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11 10

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Rammus:

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11 11

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11 12

LMHT: Hướng dẫn Rammus Rework với cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất Mùa 11 13

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang