LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021

Hãy cùng baì viết tham khảo qua cách lên đồ và bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021 để khắc chế meta Sát Thủ vật lý hiện tại của Mùa 11 LMHT nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021 3

Trang bị bổ sung late game:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Rammus:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021 6

Bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021 7

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021 8

Thứ tự nâng kĩ năng Rammus

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Rammus Tiền Mùa Giải 2021 9

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang