Tag "Unreal Engine 5"

Unreal Engine 5 được ra mắt vào năm 2020. Một trong những tính năng chính của nó là Nanite, một công cụ cho phép nhập tài liệu nguồn ảnh có độ chi tiết cao vào trò chơi. Công cụ này giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo thế giới trò chơi một cách chi tiết mà không cần phải dành nhiều thời gian cho việc tạo các chi tiết mới.