Tag "Ghost Recon: Breakpoint"

Là phần game tiếp theo trong thương hiệu game Tom Clancy's Ghost Recon, Breakpoint sẽ nối tiếp với phần game Wildlands năm 2015, lấy bối cảnh quần đảo hư cấu Auroa trên Thái Bình Dương.