Tag "Hogwarts Legacy"

Dự án game nhập vai thế giới mở do Avalanche Software phát triển, và Portkey Games phát hành, với bối cảnh thế giới phù thủy giai đoạn 1800, cho người chơi tự tạo nhân vật và xây dựng câu chuyện phù thủy của riêng mình