Âm Dương Sư: Hướng dẫn cách đi Phó bản bí Mật Đại Thiên Cẩu

Hướng dẫn đội hình giúp vượt qua phó bản bí mật Đại Thiên Cẩu Ootengu dễ dàng nhất với đội hình không cần SSR

Đội hình có SSR

Kaguya

Sử dụng Yêu Tản để giảm sát thương nhận vào và bên cạnh đó dùng Tật Phong để dồn sát thương hoặc dồn hồi máu tùy theo tình huống cần thiết.

Sát Thương AOE - Cấp độ 40 max 6 hột.

Mother-in-law Cò sử dụng Châm nữ để có thể dồn lượng sát thương cao nhất cho đối phương, Tuy nhiên nên dùng Cò vì dồn AOE sau đó phát đánh cuối dồn vào 1 con để dứt điểm từ từ từng con một.

Sò - Cấp độ 35, tốc độ 197

 Pepper map Sò dùng để chia sát thương tránh bị sốc dame, đồng thời sử dụng Địa Tạng để có thêm giáp hồi máu khi cần thiết.

Tọa - Cấp độ 35

Zashiki Kozaki Tọa để hồi phục quỷ hỏa,  đồng thời đeo ngự Hỏa Linh để có hỏa sử dụng trong lượt đầu tiên

Binh Dũng - Cấp độ 35

The barracks Binh Dũng sử dụng Quỷ Hồn với chính xác cao để thu hút đòn tấn công của kẻ địch đồng thời làm choáng

Huệ  ( Ebisu) - Cấp độ 35

Ebisu Sử dụng Thế Hồn để nhảy ra đỡ đòn đồng thời tạo thêm cơ hội hồi phục quỷ hỏa. Bên cạnh đó còn được giải trừ các hiệu ứng xấu

Điều đáng chú ý là trong Turn 2 sẽ có xuất hiện của 5 con Hấp Huyết Cơ, điều bạn cần làm là sử dụng các đòn đánh thường để giảm máu của bọn này xuống cho đồng đều, trong lúc đó dùng Đào Lùn Và Huệ hồi máu liên tục để sống sót, sau đó sử dụng AOE để kết liểu toàn bộ, tránh việc dùng AOE lúc đầu sẽ không chịu nổi sát thương khi 5 con Hấp Huyết Cơ đều thấp máu.

Một số lựa chọn khác

  • Đào Lùn (Địa tạng): Hồi máu và hồi sinh cực tốt về sau
  • Hắc bé (Châm Nữ): Chém liên trảm ăn nhiều hit hơn vào các PBBM cấp cao hơn, tuy nhiên cần đảm bảo trâu để ít chết sớm so với team
  • Liêm Dứu (Chiêu tài): Vẫn là buff tốc nhưng dứu có phần không bằng thố vì tốn quá nhiều lửa mà PBBM này không quá nhiều cc để kháng...

Đội hình phía quái vật PBBM Ootengu

Quái vật Tầng 1:

Màn 1:

x1 con to (2k4 máu)

x3 con nhỏ (1k3 máu)

Màn 2:

x3 con to (2k4 máu)

x3 con nhỏ (2k4 máu)

Màn 3

x1 Cẩu thức tỉnh (2k9 máu)

x3 con (1k4 máu)

Quái vật Tầng 2:

Màn 1:

x1 con bự (3k máu)

x3 con nhỏ (2k máu)

Màn 2:

x1 con thức tỉnh (3k4 máu)

x3 con nhỏ (2k2 máu)

Màn 3

x1 Cẩu (5k máu)

x3 chồn (4k5 máu)

Quái vật Tầng 3:

Màn 1:

x1 con to (5k8 máu)

x3 con nhỏ (3k9 máu)

Màn 2:

x1 con (6k9 máu)

x3 con (4k3 máu)

Màn 3

x1 Cẩu (8k1 máu)

x3 con (5k9 máu)

Quái vật Tầng 4:

Màn 1:

x1 con - Bạng Tinh (14k máu)

x3 con - Tranh + Luân Đạo (10k máu)

Màn 2:

x1 con - Dơi yêu (21k máu)

x3 con (12k máu)

Màn 3

x1 Cẩu - Phản Hồn (28k máu)

x1 sư - Thế Hồn (25k máu)

x5 da đen - Kính cmn Cơ (10k máu)

Quái vật Tầng 5:

Màn 1:

x1 con - Bạng Tinh (22k máu)

x3 con - Tranh + Luân Đạo (13k máu)

Màn 2:

x1 con - Tam Vị (25k máu)

x3 con - Dơi Yêu + Chiêu Tài (15k máu)

Màn 3

x1 Cẩu - Phá Thế + Phản Hồn (42k máu)

x1 tuyết - Bạng Tinh (42k máu)

x4 con - Luân Đạo (28k máu)

Quái vật Tầng 6:

Màn 1:

x1 con (23k máu)

x3 con - Tranh + Luân Đạo (16k máu)

Màn 2:

x1 con - Tam Vị + Chiêu Tài (26k5 máu)

x3 con - Dơi Yêu + Chiêu Tài (16k máu)

Màn 3

x1 Cẩu - Tuyết Hồn (47k máu)

x1 con - Thế Hồn (55k máu)

x2 con - Chiêu Tài (39k máu)

x2 con - Chiêu Tài (39k máu)

Quái vật Tầng 7:

Màn 1:

x1 con - Thế Hồn (32k máu)

x3 con - Tranh + Luân Đạo (21k máu)

Màn 2:

x1 con (33k máu)

x1 con - Dơi Yêu + Chiêu Tài (27k máu)

x4 con - Chiêu Tài (22k máu)

Màn 3

x1 Cẩu - Ma hạp + Thế hồn (61k máu)

x1 con - Bạng Tinh (52k máu)

x2 bà - Tranh (44k máu)

x2 bà khác - Tranh (44k máu)

Quái vật Tầng 8:

Màn 1:

x1 con (25k máu)

x3 con - Tranh + Luân Đạo (20k máu)

Màn 2:

x1 Cẩu - Ma hạp + Thế hồn (ko rõ máu)

x1 con - Chiêu tài + Luân Đạo (37k8 máu)

x4 vợ cẩu - Luân Đạo (23k máu)

Màn 3

x1 Cẩu - Thế Hồn + Mộc Mị (76k máu)