Cách tạo file Zip và giải nén file trên Windows 11

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạo file zip và giải nén chúng trên Windows 11.

Nén file rất hữu ích đặc biệt là khi bạn đang cố gắng gửi một lượng lớn dữ liệu qua email hoặc tăng tốc độ truyền dữ liệu. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạo file zip và giải nén chúng trên Windows 11.

Cách tạo file Zip và giải nén file trên Windows 11

Tạo file Zip

Bước 1: Đi tới nơi chứa dữ liệu bạn muốn nén.

Bước 2: Nếu bạn muốn nén nhiều file / thư mục, bạn có thể đặt chúng trong một thư mục. [Nếu không, bạn có thể bỏ qua bước này và chuyển sang bước 3] làm như sau:

  •  Nhấp chuột phải vào màn hình.
  •  Di con trỏ qua New.
  •  Chọn Folder
  •  Một thư mục được tạo, di chuyển các files / thư mục vào thư mục mới tạo này.

Cách tạo file Zip và giải nén file trên Windows 11 2

Bước 3: Bây giờ, nhấp chuột phải vào file / folder bạn muốn nén.

Bước 4: Chọn Compress to ZIP file.

Cách tạo file Zip và giải nén file trên Windows 11 3

Bước 5: Sau khi file Zip được tạo, bạn có thể đổi tên nếu muốn.

Cách tạo file Zip và giải nén file trên Windows 11 4

Giải nén file ZIP

Bạn có thể cần giải nén một file zip trong trường hợp ai đó gửi một thư mục đã nén. Nó cũng dễ dàng như kéo chúng.

Bước 1: Nhấp chuột phải vào file đã nén và chọn Extract All.

Cách tạo file Zip và giải nén file trên Windows 11 5

Bước 2: Chọn vị trí bạn muốn lưu dữ liệu đã trích xuất.

Bước 3: Chọn Extract

Cách tạo file Zip và giải nén file trên Windows 11 6

 

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang