LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới

Tiếp nối ngay sau các skin "cổ kiếm", Riot lại vừa tung ra video teaser và chi tiết từng trang phục mới trong bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise chuẩn bị tung ra trong bản cập nhật LMHT sau.

Siêu Nhân Ngân Hà Annie

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 2

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 3

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 4

Siêu Nhân Ngân Hà Gnar

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 5

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 6

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 7

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 8

Siêu Nhân Ngân Hà Elise

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 9

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 10

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 11

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 12

Siêu Nhân Ngân Hà Nidalee

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 13

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 14

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 15

LMHT: Hé lộ hình ảnh chi tiết của bộ tứ Siêu Nhân Ngân Hà Gnar, Annie, Nidalee và Elise hoàn toàn mới 16

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang