Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng của Thảo Thần Nahida và Layla sắp ra mắt trong 3.2

Là 2 nhân vật mới chuẩn bị ra mắt trong bản cập nhật 3.2 Genshin Impact sắp tới, hãy cùng tham khảo qua chi tiết bộ kĩ năng, cung mệnh của Thảo Thần Nahida và Layla ra sao để lên kế hoạch quay nhân vật nếu cần nhé.

Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng của Thảo Thần Nahida và Layla sắp ra mắt trong 3.2

Chi tiết bộ kĩ năng của Thảo Thần Nahida

TẤN CÔNG THƯỜNG - HÌNH THỨC

Tấn Công Thường

• Thực hiện tối đa 4 lần tấn công về phía trước, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.

Trọng Kích

• Tiêu hao thể lực nhất định, sau khi tụ lực, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo cho khu vực phía trước.

Tấn Công Khi Đáp

• Ngưng tụ sức mạnh nguyên tố Thảo, từ trên trời tấn công xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường đi, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo.

Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng của Thảo Thần Nahida và Layla sắp ra mắt trong 3.2 2

KỸ NĂNG NGUYÊN TỐ - HIỂU BIẾT SÂU RỘNG

Thi triển dây leo cây cỏ cạnh bản thân, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo, gắn Hạt Giống Skhanda cho kẻ địch bị trúng phải. Khi nhấn giữ sẽ thi triển theo cách thức khác.

Nhấn Giữ

 • Vào trạng thái ngắm bắn, có thể ngắm chọn số lượng kẻ địch nhất định trong phạm vi nhất định. Sau khi kết thúc trạng thái ngắm bắn sẽ gây cho kẻ địch đã chọn Sát Thương Nguyên Tố Thảo, đồng thời gắn Hạt Giống Skhanda cho chúng.
 • Trạng thái ngắm bắn tối đa duy trì 5s, tối đa ngắm chọn 8 kẻ địch.

Hạt Giống Skhanda

 • Kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skhanda sẽ kết nối với nhau trong một cự ly nhất định.
 • Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố cho kẻ địch bị kết nối, đồng thời khi kẻ địch chịu phải sát thương tạo thành từ Hạt Nhân Thảo (Bao gồm Bung Tỏa, Nở Rộ), Nahida sẽ căn cứ vào sức tấn công và tinh thông nguyên tố để thi triển Diệt Tịnh Tam Nghiệp cho kẻ địch đó và tất cả kẻ địch trong kết nối, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.
 • Trong thời gian ngắn tối đa chỉ kích hoạt một lần Diệt Tịnh Tam Nghiệp.

Skill lv1
• Sát Thương Nhấn: 98.4%
• Sát Thương Nhấn Giữ: 130.4%
• Sát Thương Diệt Tịnh Tam Nghiệp: 103.2% Tấn Công +206.4% Tinh Thông Nguyên Tố
• Giãn Cách Kích Hoạt Diệt Tịnh Tam Nghiệp: 1.9s
• Thời Gian Duy Trì Hạt Giống Skhanda: 20s
• CD Nhấn: 5s
• CD Nhấn Giữ: 6s

KỸ NĂNG NỘ - ẢO ẢNH TÂM CAN

Tái hiện cung điện trong ảo mộng, tạo ra khu vực "Điện Thờ Maya".

Khi khu vực được mở, trong đội nếu tồn tại các nhân vật thuộc loại nguyên tố sau thì sẽ sản sinh hiệu quả tương ứng:

 • Nguyên Tố Hỏa: Khi Nahida ở trong Điện Thờ Maya sẽ tăng sát thương gây ra của Diệt Tịnh Tam Nghiệp từ kỹ năng Hiểu Biết Sâu Rộng;
 • Nguyên Tố Lôi: Khi Nahida ở trong Điện Thờ Maya, giảm giãn cách kích hoạt Diệt Tịnh Tam Nghiệp từ kỹ năng Hiểu Biết Sâu Rộng;
 • Nguyên Tố Thủy: Kéo dài thời gian duy trì của Điện Thờ Maya.
 • Khi khu vực được thi triển, nếu số lượng nhân vật thuộc loại nguyên tố trên có ít nhất 2 người, hiệu quả sản sinh sẽ được tăng cường.

Skill lv1
• Hỏa: Tăng sát thương 1 nhân vật 11.1%/2 nhân vật 16.7%
• Lôi: Giảm giãn cách 1 nhân vật 0.17s/2 nhân vật 0.25s
• Thủy: Tăng thời gian duy trì 1 nhân vật 2.22s/2 nhân vật 3.34s
• Thời Gian Duy Trì Cơ Bản 15s
• CD 13.5s
• Năng Lượng Nguyên Tố: 50

Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng của Thảo Thần Nahida và Layla sắp ra mắt trong 3.2 3

KỸ NĂNG BỊ ĐỘNG

Từ Bi Chiếu Rọi
• Khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, Điện Thờ Maya sẽ nhận được hiệu quả sau:
Căn cứ vào 20% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật có Tinh Thông Nguyên Tố cao nhất trong đội để tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho nhân vật ra trận trong khu vực đó.
• Tối đa tăng 200 Tinh Thông Nguyên Tố thông qua cách này.

Giác Ngộ Thức Tỉnh
• Tính từ mức 200 điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida làm gốc, mỗi 1 điểm Tinh Thông Nguyên Tố vượt qua sẽ khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp của kỹ năng Hiểu Biết Sâu Rộng tăng 0.1% sát thương gây ra, tăng 0.03% tỉ lệ bạo kích.
• Tối đa khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp tăng 80% sát thương gây ra, 24% tỉ lệ bạo kích thông qua cách này.

Tịnh Hành Tùy Niệm
• Nahida có thể thông qua Hiểu Biết Sâu Rộng để tương tác với một số vật thu thập trong phạm vi nhất định.
• Hoặc là sẽ còn có hiệu quả khác...

CUNG MỆNH

Cung mệnh 1. Hạt Giống Ẩn Chứa Tri Thức

 • Lúc tính toán loại nguyên tố của các nhân vật khi triển khai Điện Thờ Maya sẽ cộng thêm 1 nhân vật của mỗi loại nguyên tố Hỏa, Lôi, Thủy.

Cung mệnh 2. Rễ Cây Chờ Đợi Thiện Kiến

 • Kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skhanda của Nahida sẽ chịu ảnh hưởng của hiệu quả sau:
 • Sát thương phản ứng Thiêu Đốt, Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa sẽ có thể bạo kích, tỉ lệ bạo kích cố định là 20%, sát thương bạo kích cố định là 100%;
 • Trong 8s sau khi chịu ảnh hưởng của phản ứng Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, phòng thủ giảm 30%.

Cung mệnh 3. Mầm Chồi Thấm Dần Thành Tựu

 • Cấp kỹ năng Hiểu Biết Sâu Rộng +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Cung mệnh 4. Thân Nhánh Ước Lượng Thực Hành

 • Kẻ địch bị gắn Hạt Giống Skhanda khi ở trong Hiểu Biết Sâu Rộng có số lượng là 1/2/3/4 hay nhiều hơn, Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida sẽ tăng 100/120/140/160 điểm.

Cung mệnh 5. Nhành Lá Phá Giải Ngu Muội

 • Cấp kỹ năng Ảo Ảnh Tâm Can +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Cung mệnh 6. Quả Mọng Thấu Hiểu Vạn Vật

 • Sau khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, tấn công thường và trọng kích của Nahida khi đánh trúng kẻ địch bị Hạt Giống Skhanda kết nối trong Hiểu Biết Sâu Rộng sẽ thi triển Giải Nghiệp lên kẻ địch đó và tất cả kẻ địch trong kết nối, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo căn cứ theo 200% sức tấn công và 400% Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida.
 • Sát thương gây ra từ Giải Nghiệp được xem là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố, mỗi 0.2s tối đa kích hoạt một lần.
 • Hiệu quả này tối đa duy trì 10s, sẽ giải trừ khi Nahida thi triển 6 lần Giải Nghiệp.

Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng của Thảo Thần Nahida và Layla sắp ra mắt trong 3.2 4

Chi tiết bộ kĩ năng của Layla

Chỉ số cơ bản: Nữ hỗ trợ hệ Băng dùng kiếm đơn

Đánh thường: Như cũ

Kỹ năng nguyên tố: Đêm Ngon Giấc

Triển khai Màn Chắn Say Giấc và gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng. Lượng hấp thụ sát thương của Màn Chắn Say Giấc căn cứ vào giới hạn HP của Layla, đồng thời có 250% hiệu quả hấp thụ đối với Sát Thương Nguyên Tố Băng.

Sao Đêm và Sao Bay

Trong thời gian duy trì Màn Chắn Say Giấc, mỗi 1.5s sẽ sản sinh 1 Sao Đêm; nhân vật được tấm khiên này bảo hộ khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ sản sinh 2 Sao Đêm, mỗi 0.3s tối đa sản sinh một lần Sao Đêm bằng cách này, tối đa tồn tại cùng lúc 4 Sao Đêm.

Khi Màn Chắn Say Giấc có 4 Sao Đêm, nếu gần đó tồn tại kẻ địch thì Sao Đêm sẽ tự động chuyển thành Sao Bay lần lượt truy đuổi kẻ địch, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng. Khi kết thúc thời gian duy trì Màn Chắn Say Giấc hay bị phá hủy, Sao Đêm cũng sẽ biến mất. Nếu đã chuyển hóa thành Sao Bay và bắn ra, Sao Bay vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành truy đuổi.

 • Sát Thương Kỹ Năng: 14.85%
 • Sát thương Sao Bay: 17.1%
 • Lượng sát thương hấp thụ: 10.8% giới hạn HP +1040
 • Thời gian khiên duy trì: 12s

Kỹ năng nộ: GIấc Mộng Giường Ánh Sao

Thi triển Quả Cầu Mơ Mộng hỗ trợ vào giấc, liên tục bắn ra Đạn Ánh Sao tấn công kẻ địch trong khu vực, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng. Đạn Ánh Sao khi trúng đích sẽ sản sinh 1 Sao Đêm cho Màn Chắn Say Giấc gần đó, mỗi Màn Chắn Say Giấc mỗi 0.5s tối đa nhận được 1 Sao Đêm bằng cách này.

 • Sát thương Đạn Ánh Sao: 7% giới hạn HP
 • Thời Gian Kéo Dài: 12s
 • CD: 15s
 • Năng Lượng Nguyên Tố: 60

Genshin Impact: Chi tiết bộ kĩ năng của Thảo Thần Nahida và Layla sắp ra mắt trong 3.2 5

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang