LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt

Theo máy chủ PBE, 3 trang phục Tiên Hắc Ám LeBlanc, Morgana và Zyra sẽ chính thức có mặt trên LMHT vào bản cập nhật 10.8 sắp tới. Hãy cùng xem qua chi tiết ba trang phục cực đẹp và rất đáng mua trong đợt tiếp theo nhé.

LeBlanc Tiên Hắc Ám

LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt
 
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 2
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 3
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 4
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 5

Morgana Tiên Hắc Ám

LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 6
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 7
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 8
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 9
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 10
 
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 11

Zyra Tiên Hắc Ám

LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 12
 
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 13
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 14
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 15
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 16


 

Zyra Tiên Hắc Ám Hàng Hiệu

LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 17
 
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 18
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 19
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 20
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 21
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 22
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 23
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 24
LMHT: Bộ 3 trang phục Tiên Hắc Ám Morgana, Leblanc và Zyra Hàng Hiệu chính thức ra mắt 25

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang