LMHT - Cập nhật 9.16 - Chi tiết bộ kỹ năng của Pantheon - Xuất hiện Hextech Rammus

Bản cập nhật Liên MInh Huyền Thoại 9.16 đã xuất hiện trên PBE và đưa những thông tin mới nhất về bộ kỹ năng của Pantheon

Pantheon - Ngọn thương Bất Diệt

LMHT - Cập nhật 9.16 - Chi tiết bộ kỹ năng của Pantheon - Xuất hiện Hextech Rammus

Chỉ số sức mạnh

  • Máu cơ bản: 580
  • Hồi máu mỗi 5 giây: 10
  • Sức mạnh vật lý mỗi cấp: 3.3
  • Giáp cơ bản: 40
  • Giáp tăng mỗi cấp : 3.75
  • Tầm đánh: 175
  • Tốc đánh: 0.644

Kỹ năng của Pantheon Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 9.16:

LMHT - Cập nhật 9.16 - Chi tiết bộ kỹ năng của Pantheon - Xuất hiện Hextech Rammus 2 Nội tai : Ý Chí Phàm Nhân
Sau 5 đòn đánh thường hoặc kỹ năng, kỹ năng thường kế tiếp mà Pantheon sử dụng sẽ được cường hóa

LMHT - Cập nhật 9.16 - Chi tiết bộ kỹ năng của Pantheon - Xuất hiện Hextech Rammus 3 Q : Ngọn giáo sao băng

Năng lượng tiêu hao: 40 mana

Thời gian hồi chiêu: 10/9.5/8.5/8 giây

Nhấn một lần: Pantheon đánh vào điểm định hướng, gây sát thương 75/115/155/195/235 + 100% sức mạnh vật lý lên tất cả kẻ địch theo đường thẳng, hồi lại 1 nửa lượng thời gian hồi chiêu của kỹ năng.

 Giữ Q: Pantheon ném ngọn giáo theo đường thẳng gây sát thương 75/115/155/195/235 + 100% sức mạnh vật lý lên mục tiêu đầu tiên và gây ít hơn 50% sát thương cho những mục tiêu xa hơn. Gây 155/240/325/410/495 +200% sức mạnh vật lý lên mục tiêu có máu ít hơn 25%.

Cường hóa: Kẻ địch trúng chiêu nhận thêm sát thương  20+13 x cấp nhân vật + 100% sức mạnh vật lý và bị làm chậm 25%.

LMHT - Cập nhật 9.16 - Chi tiết bộ kỹ năng của Pantheon - Xuất hiện Hextech Rammus 4 W: Đánh Qua Khiên

Năng lượng tiêu hao: 55 mana

Thời gian hồi chiêu: 13/12/11/10/9 giây

Pantheon nhảy vào kẻ địch, gây sát thương sát thương vật lý 60/80/100/120/140 + 100% sức mạnh phép thuật và làm choáng trong 1 giây.

Cường hóa: Đòn đánh thường kế tiếp tấn công liên tiếp 3 lần, tổng sát thương sẽ gây 135% sức mạnh vật lý.

LMHT - Cập nhật 9.16 - Chi tiết bộ kỹ năng của Pantheon - Xuất hiện Hextech Rammus 5 E: Công Kích Vũ Bão

Năng lượng tiêu hao: 80 mana

Thời gian hồi chiêu: 22/20.5/19/17.5/16 giây

Pantheon giương tấm khiên của mình ra theo một hướng nhất định, miễn nhiễm với sát thương nhận được từ hướng đó trong 1.5 giây và tấn công tổng cộng gây 100% sức mạnh vật lý liên tục kẻ thù. Đòn đánh cuối cùng sẽ gây thêm sát thương bằng 55/105/155/205/255 + 150 sức mạnh vật lý và luôn được kích hoạt kể cả khi E bị dừng lại sớm nhưng  sẽ bị làm chậm 55% khi di chuyển lùi hoặc di chuyển về bên cánh. Sát thương vào lính sẽ giảm 50% và sát thương vào quái rừng nhỏ giảm 33%.

Cường hóa: Thời gian tác dụng lên 2.5 giây ( gây 167% sức mạnh vật lý).

LMHT - Cập nhật 9.16 - Chi tiết bộ kỹ năng của Pantheon - Xuất hiện Hextech Rammus 6 R: Sao Băng Giáng Thế

Năng lượng tiêu hao: 100 mana

Thời gian hồi chiêu: 180/165/150 giây

Pantheon nhảy lên không trung và lao về phía chỉ định, gây sát thương 300/500/700 + 50% sức mạnh phép thuật vào bất kỳ kẻ địch nào hắn lướt qua. Nội tại Ý Chí Phàm Nhân sẽ kích hoạt ngay khi hắn giáng trần.

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang