LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới

Tiếp nối với chuỗi sự kiện Đại Suy Vong, Riot Games lại cho ra mắt series trang phục mới dành cho 7 Tướng khác nhau với chủ đề Tiên Hắc Ám và Cựu Thần Hắc Ám trong bản cập nhật LMHT 11.16 sắp tới

Ahri Tiên Hắc Ám

LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới
LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 2LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 3
LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 4

Ashe Tiên Hắc Ám

LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 5
LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 6

Cassiopeia Tiên Hắc Ám

LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 7
LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 8LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 9
 
LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 10
 

Evelynn Tiên Hắc Ám

LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 11
LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 12LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 13
LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 14
LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 15
 
 

LeBlanc Tiên Hắc Ám Hàng Hiệu

LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 16
LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 17

Malphite Cựu Thần Hắc Ám

LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 18
LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 19
 

Warwick Cựu Thần Hắc Ám

LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 20
LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 21
LMHT chuẩn bị đón nhận thêm 7 Trang phục Tiên Hắc Ám trong bản 11.16 sắp tới 22
 
 

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Lên đầu trang