LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra

Bên cạnh việc làm mới và ra mắt trang phục PAX Sivir tại sự kiện PAX West vừa qua, những trang phục được fan thực hiện để tham dự event cũng "rựa rỡ" không thua kém.

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra 2

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra 3

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra 4

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra 5

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra 6

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra 7

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra 8

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra 9

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra 10

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra 11

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra 12

LMHT: Tổng hợp các bộ cosplay fan-made xuất sắc nhất tại PAX West vừa diễn ra 13

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang