Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí (Phần 2)

Tham khảo ngay hàng loạt bảng ngọc bổ trợ gợi ý cho từng vị tướng trong Liên Quân Mobile theo vai trò và đường đánh chính của họ nhé

Xem thêm các hướng dẫn khác dành cho Liên Quân Mobile ngay tại đây nhé!

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2

Lưu ý: Bài viết sẽ gợi ý lần lượt 2 loại ngọc theo mỗi màu, loại đầu tiên sẽ là lựa chọn an toàn nhất, loại thứ 2 (hoặc 3) sẽ dành cho người chơi nâng cao hoặc theo cách chơi của mỗi người.

Xem ngay: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả mọi vị trí (Phần 1)

Bảng ngọc dành cho tướng Pháp sư

Ngọc cấp 2:

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 2 Đỏ II: Công phép +2.5, Xuyên phép +1.4

https://lienquan.garena.vn/files/4a2ff4235cb026d9ac96acfcba1c86c8583eba7dc963b.png Tím II Khám Phá: Công phép (+1.4), Hút máu phép (+0.8%), Giáp phép (+1.6)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 4 Lục II: Công phép (+0.9), Xuyên giáp phép (+3.8)

Ngọc cấp 3:

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 5 Đỏ III: Công phép (+4.2), Xuyên giáp phép (+2.4)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 6 Tím III: Công phép (+2.4), Hút máu phép (+1%)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 7 Lục III: Công phép (+2.4), Giảm hồi chiêu (+0.7%)

Bảng ngọc dành cho tướng Sát thủ

Ngọc cấp 2:

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 8 Đỏ II Công vật lý (+1.5), Máu tối đa (+13.5)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 9 Đỏ II: Công vật lý +1.5, Tốc đánh + 0.4%

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 10 Tím II Tốc độ tấn công (+0.4%), Hút máu (+0.8%)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 11 Tím II Phẫn Nộ: Tốc đánh +0.4%, Tỉ lệ chí mạng +0.3%, Tốc chạy +0.5%

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 12 Lục II Máu tối đa (+13.5), Xuyên giáp (+3.8)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 13 Lục II: Tốc đánh +0.4%, Giảm hồi chiêu +0.5%

Ngọc cấp 3:

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 14 Đỏ III Công vật lý (+3.2)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 15 Đỏ III: Công vật lý +2, Xuyên giáp

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 16 Tím III Tỉ lệ chí mạng (+0.5%), Máu tối đa (+60)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 17 Tím III: Công vật lý +1.6, Tốc chạy +1%

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 18 Lục III Công vật lý (+0.9), Xuyên giáp (+6.4)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 19 Lục III: Giáp +5, Giáp phép +5

Bảng ngọc dành cho tướng Đi rừng

Ngọc cấp 2:

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 20 Đỏ II Công vật lý (+1.5), Máu tối đa (+13.5)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 21 Đỏ II: Công vật lý +1.5, Tốc đánh + 0.4%

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 22 Tím II: Máu tối đa +36, Giáp +1.6

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 23 Tím II: Máu tối đa +13.5, Tốc chạy +0.7% hoặc Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 24 Tím II Tốc độ tấn công (+0.4%), Hút máu (+0.8%)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 25 Lục II Máu tối đa (+13.5), Xuyên giáp (+3.8)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 26 Lục II Tiềm năng: Máu tối đa +15.7, Hồi máu/5s +3.1, Giảm hồi chiêu +0.3%

Ngọc cấp 3

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 27 Đỏ III Kim thân: Tốc đánh +1%, Máu tối đa +33.7, Giáp +2.3

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 28 Đỏ III Công vật lý (+3.2)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 29 Tím III Tỉ lệ chí mạng (+0.5%), Máu tối đa (+60)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 30 Tím III Bảo vệ: Máu tối đa (+45), Hồi máu/5s (+5.2), Tốc chạy (+0.4%)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 31 Lục III Công vật lý (+0.9), Xuyên giáp (+6.4)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 32 Lục III Thánh Quang: Giáp (+2.7), Giáp phép (+2.7), Giảm hồi chiêu (+0.6%)

Bảng ngọc dành cho tướng Hỗ trợ

Ngọc cấp 2:

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 33 Đỏ II: Công phép +2.5, Xuyên phép +1.4 (Tướng phép thuật)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 34 Đỏ II: Công vật lý +1.5, Máu tối đa +13.5 (Tướng tank)

https://lienquan.garena.vn/files/4a2ff4235cb026d9ac96acfcba1c86c8583eba7dc963b.png Tím II Khám Phá: Công phép (+1.4), Hút máu phép (+0.8%), Giáp phép (+1.6) (Tướng phép thuật)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 36 Tím II: Máu tối đa +36, Giáp +1.6 (Tướng tank)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 37 Lục II: Công phép (+0.9), Xuyên giáp phép (+3.8) (Tướng phép thuật)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 38 Lục II: Giáp +5.4 (Tướng tank)

Ngọc cấp 3:

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 39 Đỏ III: Công phép (+4.2), Xuyên giáp phép (+2.4) (Tướng phép thuật)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 40 Đỏ III Kim thân: Tốc đánh +1%, Máu tối đa +33.7, Giáp +2.3 (Tướng tank)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 41 Tím III: Công phép (+2.4), Hút máu phép (+1%) (Tướng phép thuật)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 42 Tím III: Máu tối đa +60, Hồi máu/5s +4.5 (Tướng tank)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 43 Lục III: Công phép (+2.4), Giảm hồi chiêu (+0.7%) (Tướng phép thuật)

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách mua ngọc bổ trợ cho tất cả vị trí Phần 2 44 Lục III: Máu tối đa +37.5, Giảm hồi chiêu +0.6% (Tướng tank)

Xem thêm các hướng dẫn khác dành cho Liên Quân Mobile ngay tại đây nhé!

Tham gia Liên Quân Mobile tại:

Trang chủ: lienquan.garena.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/LienquanMobile/

Link tải game: AndroidiOS

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang