Cách lấy tất cả Tinh Hồn của Nhà Khai Phá Vật Lý & Hoả trong Honkai: Star Rail

Để mở khoá tiềm năng cho nhân vật chính của tựa game này, bạn sẽ phải khám phá và làm các nhiệm vụ phụ bên cạnh cốt truyện chính.

Tinh Hồn trong tựa game Honkai: Star Rail tương tự như Cung Mệnh trong Genshin Impact. Trong HSR, bạn có thể nâng lên Tinh Hồn 6/E6 một nhân vật nào đấy bằng cách gacha họ trong banner nhân vật. Mỗi Tinh Hồn sẽ cho nhân vật có thêm những sức mạnh khác nhau như nâng cấp thêm kĩ năng hoặc tăng sức mạnh đầu ra.

Trailblazer Honkai Star Rail

Trong khi người chơi cần gacha nhiều hơn để có được những tinh hồn phía sau của các nhân vật 5 sao giới hạn, nhân vật chính - Nhà Khai Phá lại cần bạn khám phá nhiều hơn. Dưới đây là cách để bạn kiếm được cả Tinh Hồn của hai phiên bản Nhà Khai Phá Vật Lý và Nhà Khai Phá Hoả.

Cách kiếm Tinh Hồn của Nhà Khai Phá Vật Lý

Trailblazer Honkai Star Rail

Tinh Hồn 1: Hạ gục con trùm Doomsday Beast trong nhiệm vụ ở Trạm Không Gian Herta.
Tinh Hồn 2: Sau khi đạt cấp độ khai phá 18, bạn cần hoàn thành nhiệm vụ To Rot To Burn. Sau đó, người chơi sẽ có được Tinh Hồn 2 của Nhà Khai Phá và nón ánh sáng 4 sao Bữa Sáng Đúng Điệu.
Tinh Hồn 3: Bạn có thể đổi Tinh Hồn 3 của Nhà Khai Phá ở trạm không gian Herta ở cửa hàng của Wen Shiqi với tiền tệ đặc biệt là Xu Herta. Đơn vị tiền tệ này chỉ có được khi bạn mở rương và làm các nhiệm vụ trong khu vực Trạm Không Gian mà thôi.
Tinh Hồn 4: Cửa hàng thế giới ở khu vực Thị Trấn Boulder sẽ là nơi bạn có thể mua Tinh Hồn 4 cho nhân vật. Bạn cần khám phá một chút ở hành tinh Jarilo-VI để có được đơn vị tiền tệ đặc biệt là Shield mới có thể mua được Tinh Hồn 4 cho Nhà Khai Phá Vật Lý.
Tinh Hồn 5&6: Người chơi có thể nhận được 2 Tinh Hồn này khi lên cấp 19 và 30. Lúc này, hãy tới Toa Tàu Mui Trần và gặp Pom-Pom để lãnh quà lên cấp, từ đó có được 2 Tinh Hồn và các phần quà khác nhé.

Cách Kiếm Tinh Hồn của Nhà Khai Phá Hoả

Trailblazer Honkai Star Rail

Tinh Hồn 1: Hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện Hummin Antler, Entwined Horn ở cấp khai phá 34 và bạn sẽ có được Tinh Hồn 1 của Nhà Khai Phá Hoả.
Tinh Hồn 2-5: Bạn có thể mua được 4 Tinh Hồn trong hành tinh Xianzhou Luofu ở cửa hàng thế giới. Điều này sẽ yêu cầu bạn phải làm các nhiệm vụ ẩn trên hành tinh này cũng như khám phá gần như là toàn bộ hành tinh để tìm rương và giải đố.
Tinh Hồn 6: Ở thời điểm hiện tại, chưa có Tinh Hồn 6 cho Nhà Khai Phá Hoả, Lagvn sẽ cập nhật cho game thủ trong thời gian sớm nhất. Rất có thể game thủ sẽ có được vật phẩm này trong phiên bản 1.1 tiếp theo.

Xem thêm: Hướng dẫn toàn bộ 14 nhiệm vụ ẩn trên hành tinh Jarilo-VI trong Honkai: Star Rail
Xem thêm: Hướng dẫn toàn bộ 11 nhiệm vụ ẩn tại Xianzhou Luofu trong Honkai: Star Rail
Xem thêm: Hướng dẫn toàn bộ 12 nhiệm vụ ẩn trên Trạm Không Gian Herta trong Honkai: Star Rail

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang