Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game

Hãy cùng bài viết điểm qua những trang bị đầu game dễ kiếm và mạnh nhất dành cho tân thủ của Epic Seven để có khởi đầu game nhanh chóng và hợp lý nhất nhé.

Hướng dẫn Tân Thủ lấy set đồ khởi động mạnh nhất

Bắt đầu từ Labyrinth map 1 nhé có 5 zone từ 1 đến 5 :

Map này có món quan trọng là dây %Crit rate set Attack nằm ở zone 5 . dây này +15 là 35% crit rất khoẻ.

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game

Tiếp Theo đến Map labyrinth 2 , Map này có 1 item quan trọng là nhẫn %Attack set Crit rate . Nhẫn này map %attack là 40% khi +15 . Lấy ở map 2 zone 1

Có 2 món này là các bạn có thể build 1 dps rất mạnh đầu game , có thể lên tới 100% crit rate và 3000 attack.

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 2

Vị trí farm các trang bị cực mạnh đầu game để tạo team dps mạnh

Bao gồm maze ngoài và maze zone (maze trong battle). Hãy cùng điểm qua từng vị trí và các trang bị mà bạn sẽ muốn tìm từ đầu game để đỡ cực nhất nhé.

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 3
Maze 2 zone 1. Nhẫn T3 dòng %Atk set Crit.

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 4
Maze 1 zone 3, Nón T3 đỏ set Atk.

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 5
Map 9-7 (Maze ngoài) Nón tím T4

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 6
Map 9-4 (Maze ngoài) Áo tím T4 set Atk

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 7
Maze 1 zone 4, Giày đỏ dòng %Thủ set Thủ.

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 8
Maze 2 zone 5 Giày T4 Đỏ dòng Spd.

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 9
Maze 1 zone 5, Dây T3 đỏ dòng %Crit set Atk.

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 10
Maze 3 zone 3 nha. Dây đỏ T4 dòng %Thủ set Kháng.

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 11
Maze 2 Zone 4, Nón đỏ set HP

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 12
Maze 2 zone 2, Vũ khí đỏ T3 set Heath

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 13
Map 8S-4 (Maze ngoài) Dây T4 dòng %Atk set Spd.

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 14
Maze 2 zone 3, áo T4 đỏ set CRIT

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 15
Map 8-3 (Maze ngoài) kiếm T4 tím set Crit

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 16
Maze 3 zone 1 nha. (Map khó nhưng phần thưởng này cực đáng giá) Dây đỏ T4 dòng %Crit set Crit Dame!!!.

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 17
Maze 3 zone 2. Nhẫn đỏ T4 set Hit.

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 18
Maze 3 Zone 3. Kiếm T5 đỏ set CRIT DAME

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 19
Maze 3 zone 3. Nhẫn đỏ Set Counter %HP

 

Epic Seven: Hướng dẫn cơ bản để lấy Set trang bị tân thủ và Starter mạnh nhất ở đầu game 20
Map 10-3 (maze ngoài). Giày Spd set Crit.

Theo Will Trần

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang