Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương

Bài viết hướng dẫn cách lên đô và cách lên skill cho Mars ở vị trí Offlane, Carry với sức mạnh siêu tank mà bạn cần biết

Cách lên trang bị cho mars

1. Nhóm trang bị cơ bản

Trang bị khởi đầu

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thươngHướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 2Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 3Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 4Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 5Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 6Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 7

Trang bị giai đoạn Early

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 8 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 9 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 10 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 11 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 12

Trang bị giai đoạn Mid Game

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 13 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 14 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 15

Trang bị chính

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 16 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 17 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 18 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 19

Trang bị tình huống

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 20 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 21 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 22 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 23 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 24 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 25 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 26 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 27 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 28Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 29 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 30

2. Nhóm trang bị cho Mars Carry

Trang bị khởi đầu

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 31Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 32Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 33Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 34Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 35

Trang bị giai đoạn Early

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 36 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 37 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 38

Trang bị chính

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 39 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 40 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 41 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 42 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 43

3. Nhóm trang bị cho Mars Offlane

Trang bị khởi đầu

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 44Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 45Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 46Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 47Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 48Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 49

Trang bị giai đoạn Early

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 50 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 51 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 52

Trang bị giai đoạn Mid Game

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 53 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 54 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 55 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 56

Trang bị giai đoạn Late Game

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 57 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 58 Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 59

Cách nâng skill và Talents cho Mars

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 60

Nâng skill thông thường

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 61

Nâng skill Mars vị trí Carry

Hướng dẫn cách lên đồ và nâng skill Mars vị trí Offlane và Carry siêu tank siêu sát thương 62

Nâng skill cho Mars theo vị trí Offlane

Bộ kỹ năng của Mars

Skil 1: Spear of Mars 

Dota 2 - Chi tiết bộ kỹ năng siêu tank của Mars vị tướng thứ 2 được ra mắt trong năm 2019  2

Mars ném một ngọn giáo về phía kẻ thù gây một lượng sát thương cho mỗi quân địch trong vùng ảnh hưởng. Kẻ đầu tiên bị dính chưởng sẽ bị đẩy lùi về sau và sẽ bị stun nếu va phải cây cối, công trình (buildings) hoặc đồi (cliff).
Damage: 100/175/250/325
Range: 900/1000/1100/1200
Stun duration: 1.6/2/2.4/2.8
CD: 14 Mana:100

Skill 2: God's Rebuke

Dota 2 - Chi tiết bộ kỹ năng siêu tank của Mars vị tướng thứ 2 được ra mắt trong năm 2019  3

Thần Chiến tranh vung khiên về phía trước đẩy lùi tất cả gây ra một lượng sát thương dựa trên sát thương đòn đánh thường của Mars.
Critical Damage: 160%/200%/240%/280%
Distance: 500
Bonus Damage vs Hero: 25
CD: 16/14/12/10 Mana: 55/60/65/70

Skill 3: Bulwark

Dota 2 - Chi tiết bộ kỹ năng siêu tank của Mars vị tướng thứ 2 được ra mắt trong năm 2019  4

Mars sử dụng chiếc khiên của mình để đỡ các đòn đánh thường từ trước mặt và cả hai bên - Y như Bristleback
Front Reduction: 25%/40%/55%/70%
Side Reduction: 12%/20%/27%/35%

Skill 4: Arena of blood

Dota 2 - Chi tiết bộ kỹ năng siêu tank của Mars vị tướng thứ 2 được ra mắt trong năm 2019  5

Mars triệu hồi một đấu trường có thể ngăn cản đối phương tấn công và di chuyển vào trong. Những kẻ bên trong muốn có ý định chạy ra sẽ bị tấn công và đẩy lùi vào trong bởi những ngọn giáo ở rìa vòng đấu trường.
Duration: 5/6/7
Radius: 550
Spear Damage: 150/200/250
Formation time: 0.6
CD: 90/75/60 Mana: 200

Giải thích trang bị

Giai đoạn Early

Với tất cả những vai trò nào mà bạn chơi thì trang bị hữu ích nhất cho hero này là Soul Ring bởi vì lượng mana của Mars khá thấp. Với Soul Ring bạn sẽ có thê m1 ít lượng Str và 1 ít khả năng hồi máu cùng với khả năng hồi mana để spam skill tốt hơn. Sau đó, bạn nên lên thêm Bracer vì đây là trang bị tăng khả năng chống chịu hiệu quả trước sát thương phép và sát thương vật lý.

Với giày thì bạn có thể dùng Phase Boots hoặc Arcane Boots, tuy nhiên nếu bạn chọn Soul Ring thì nên chọn Phase Boots sẽ tốt hơn. Nói chung trong giai đoạn này để đi gank tốt bạn nên tập trung cải thiện lượng mana ít ỏi của Mars và khả năng chống chịu tốt.

Giai đoạn Mid Game và những trang bị cần lên đầu tiên

Vladimir là trang bị khá tốt để cho Mars bởi vì khả năng hồi máu tương tác rất tốt với skill 2 của vị tướng này. Bên cạnh đó, Sange và Yasha giúp tăng khả năng chống chịu và cải thiện tốc độ của mình, với Desolator cũng giúp cho skill 2 trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sau đó chúng ta có thể lên Radiance và BKB. 

Trang bị cuối cùng có thể lên là Crimson Guard giúp Mars trở thành con quái vật chính hiệu.

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang