LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021

Với bộ trang bị rỉa máu và khống chế tốt hơn trước rất nhiều, hãy cùng điểm qua hướng lên đồ mạnh nhất cho Aurelion Sol Mùa 11 LMHT để bắt đầu game đúng theo meta hiện tại nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị mạnh nhất cho Aurelion Sol Tiền Mùa Giải 2021

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 2

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 3

Giày quan trọng:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 4

Trang bị đầy đủ tiêu chuẩn:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 5

Trang bị khống chế cứng khó chịu:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 6

Trang bị chống sát thương phép:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 7

Trang bị chống Tanker kèm thả diều:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 8

Trang bị theo hướng lên đồ mới

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 9

Bảng ngọc mạnh nhất cho Aurelion Sol Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 10

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 11

Thứ tự nâng kĩ năng Aurelion Sol

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc Aurelion Sol mạnh nhất Mùa 11 Tiền Mùa Giải 2021 12

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang