LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11

Với lối chơi Tank bất tử kèm khống chế khó chịu, hãy cùng tham khảo qua bảng ngọc và cách lên đồ mạnh nhất cho Volibear đường trên và đi rừng trong Mùa 11 LMHT để thay đổi meta hiện tại nhé.

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11

Trang bị mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11

Trang bị khởi điểm:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 2

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 3

Trang bị quan trọng nhất:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 4

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 5

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 6

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 7

Trang bị đầy đủ mạnh nhất cho Volibear:

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 8

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 9

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 10

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 11

Bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 12

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 13

Thứ tự nâng kĩ năng Volibear

LMHT: Hướng dẫn cách lên đồ mới và bảng ngọc mạnh nhất cho Volibear Tiền Mùa 11 14

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang