Tag "E3 2019"

Sự kiện game và công nghệ lớn nhất hàng năm, thường diễn ra vào tháng 6 tại Bắc Mỹ