Âm Dương Sư: Hướng dẫn vị trí nhiệm vụ Truy và danh sách Thức Thần ẩn đầy đủ nhất

Trong Thế giới Âm Dương SƯ, có những nhiệm vụ truy nã mà bạn không được biết chính xác phải đánh thức thần nào thì qua bản dưới đây việc đó sẽ trở nên rất dễ dàng

Điều kiện nhận nhiệm vụ:

 • Hoàn thành xong hết Nhiệm vụ tân thủ.
 • Đạt level 13
 • Nhận nhiệm vụ tại thức thần giữ vườn tại Giao diện chính.
 • Nhiệm vụ sẽ làm mới mỗi ngày.

hướng dẫn truy tìm thức thần

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

 • Truy tìm yêu quái thần bí

hướng dẫn truy tìm thức thần

Bước 1: Tại Giao diện chính – Kohaku – Nhấn biểu tượng “!”

Bước 2: Tại bảng Nhiệm Vụ, tiến hành mời bạn bè cùng tham gia nhiệm vụ (nếu trực tiếp nhận được nhiệm vụ). Hoặc chấp nhận/từ chối (nếu được bạn bè mời tham gia nhiệm vụ).

Bước 3: Sau khi chấp nhận/mời bạn bè, tại bảng Nhiệm Vụ, lần lượt xem thông tin Thức Thần. Địa điểm có thể xuất hiện, truyền thuyết, số lượng yêu cầu đánh bại.

Bước 4: Tiến hành truy tìm và đánh bại Thức Thần theo số lượng yêu cầu. Khi bạn bè  được mời tham gia cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành yêu cầu thì Nhiệm vụ sẽ hoàn tất.

Lưu ý cần đọc: Dưới đây sẽ là một số gợi ý, vị trí và số lượng quái cho các game thủ tham khảo:

Cách tìm kiếm trên lag.vn dễ dàng

Bước 1 người đọc tiến hạng nhấn tổ hợp phím Crtl + F để hiện hộp thư tìm kiếm

Bước 2 Người đọc copy gợi ý hoặc tên của thức thần vào hộp thư tìm kiếm trên trình duyệt để tìm kiếm kết quả

<Hình ảnh của từng thức thần sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất để các game thủ dễ dàng tìm hiểu hơn, Lag.vn sẽ chỉnh sửa trong thời gian ngắn nhất!>

Akashita 

Vị trí

 • Chương 3 - Akashita thứ nhất có 1, Akashita thứ hai có 1
 • Chương 10 - Satori thứ hai có 1
 • Chương 15 - Tất cả quái đều có 1 trừ Boss
 • [Nên đánh] Chương 16 - Akashita thứ nhất có 1, Akashita thứ hai có 2, Akashita thứ ba có 1
 • Momiji - Tầng 6 và 7 có 1
 • Kappa - Tầng 3 có 1
 • Ame Onna - Tầng 4 đến 6 có 1

Chouchin Kozou

Vị trí

 •     Chương 1 - Amanojaku Ao thứ hai có 2, cả 2 Chouchin Kozou có 1
 •     Chương 3 - Akashita thứ nhất có 1, Heiyo thứ nhất có 1 (ải Khó có 2), Heiyo thứ hai có 1
 •     Chương 7 - cả 3 Chouchin Kozou đều có 1
 •     Chương 8 - Boss Momo có 2
 •     Chương 9 - cả 2 Chouchin Kozou đều có 1
 •     Chương 12 - Doujo thứ nhất có 2
 •     Chương 15 - cả 3 Chouchin Kozou đều có 1
 •     [Nên đánh] Yêu khí - Gaki có 3, Futakuchi có 4, Kuro Mujou có 3, và Umibozu có 4
 •     Kappa - Tầng 1/2 có 3
 •     Ame Onna - Tầng 1/2 có 3

Chouchin Obake

 • Chương 1 - Amanojaku Ao đầu tiên có 2 (ải Thường), Chouchin Kozou thứ hai có 2 (ải Khó);
 • Chương 2 - Hakaarashi no Rei thứ hai có 2, Kiseirei đầu tiên có 2;
 • Chương 3 - Akashita đầu tiên có 2, Heiyo thứ hai có 2;
 • Chương 5 - Boss Kamikui có 1;
 • Chương 6 - cả 2 Chouchin Obake đều có 1;
 • Chương 7 - Kappa thứ hai có 1;
 • [Nên đánh] Chương 9 - Chouchin Kozou thứ nhất có 3, Chouchin Kozou thứ hai có 1, Boss Mouba có 1;
 • Chương 13 - Boss Kubinashi có 1;
 • Chương 17 - Boss Arakawa no Aruji có 1;
 • Kappa - Tầng 3 có 2;

Hakaarashi no Rei

 • Chương 2 - Hokigami có 1, cả 2 Hakaarashi no Rei đều có 1, Kiseirei thứ hai có 2;
 • Chương 12 - cả 2 Doujo đều có 1;
 • Kappa - Tầng 1/2 có 1;
 • [Nên đánh] Ame Onna - Tầng 1/2/3 có 3

Kiseirei

 • Chương 2 - Hokigami có 1, Hakaarashi no Rei thứ nhất có 2, cả 2 Kiseirei đều có 1;
 • Chương 3 - Boss Hououka có 3;
 • Chương 5 - cả 2 Kanko đều có 1;
 • Chương 7 - Boss Youko có 1;
 • Chương 11 - Hồn Samurai thứ nhất có 3;
 • Chương 12 - Boss Yuki Onna có 1;
 • [Nên đánh] Chương 16 - Cả 3 Akashita đều có 3

Karakasa Kozou

 • [Nên đánh] Chương 4 - Hokigami thứ hai có 2 (ải Khó có 3), cả 2 Karakasa Kozou đều có 1, Amanojaku Aka đầu tiên có
 • 1, Amanojaku Aka thứ hai có 2;
 • Chương 8 - cả 2 Karakasa Kozou có 1;
 • Chương 13 - cả 3 Karakasa Kozou có 1;
 • Yêu khí - Gaki có 1;
 • [Nên đánh] Ame Onna - Tầng 1 đến 3 có 1, Tầng 4 đến 6 có 3;

Amanojaku Midori

 • Chương 1 - cả 2 Amanojaku Ao có 1, Chouchin Kozou đầu tiên có 2;
 • Chương 2 - Boss Zashiki Warashi có 2;
 • Chương 5 - Kanko cuối cùng có 3;
 • [Nên đánh] Chương 6 - cả 2 Amanojaku Ao có 3, Boss Kodokushi có 3;
 • Chương 8 - cả 2 Amanojaku Ao có 1;
 • Chương 13 - cả 3 Karakasa Kozou có 2;
 • Chương 15 - cả 3 Amanojaku Ao có 1;
 • [Nên đánh] Yêu khí - Shouzu có 8, Gaki có 6, Hone Onna có 6, Kyonshi Ani có 4, và Umibozu có 1;
 • Kappa - Tầng 6 có 1;

Amanojaku Aka - Gợi Ý Quỷ Đỏ

 • Chương 4 - Karakasa Kozou đầu tiên có 3, Karakasa Kozou thứ hai có 1 (ải Thường), cả 2 Amanojaku Aka có 1;
 • Chương 5 - Nurikabe đầu tiên có 2, Nurikabe thứ hai có 3, cả 2 Hokigami có 1;
 • Chương 6 - cả 2 Kochosei có 2;
 • Chương 7 - Boss Youko có 2;
 • Chương 11 - cả 2 Hitotsume Kozou có 2;
 • [Nên đánh] Chương 13 - cả 3 Gaki có 3, cả 3 Karakasa Kozou có 1;
 • [Nên đánh] Chương 14 - cả 3 Hokigami có 3; Boss Yumekui có 3;
 • Chương 15 - cả 3 Amanojaku Ao có 2;
 • Ngự hồn - Tầng 1 có 2;
 • Yêu khí - Kuro Mujou, Hone Onna, Shouzu, và Kyonshi Ani có 1; Umibozu có 2
 • Kappa - Tầng 6 có 1;

 Amanojaku Ki

 • Chương 3 - cả 2 Amanojaku Ki có 1, Akashita thứ hai có 1;
 • Chương 5 - Hokigami thứ hai có 2, Kanko đầu tiên có 2;
 • Chương 8 - cả 2 Amanojaku Ao có 2;
 • Chương 12 - Oguna đầu tiên có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 1 có 1;
 • [Nên đánh] Yêu khí - Umibozu có 3, Shouzu có 2, và Kyonshi Ani có 1;
 • Momiji - Tầng 4 và 5 có 1;
 • Kappa - Tầng 5/6 có 1;

 Amanojaku Ao - Gợi ý Con Diều

 • Chương 2 - Boss Zashiki Warashi có 1;
 • Chương 5 - Boss Kamikui có 2;
 • Chương 6 - cả 2 Amanojaku Ao có 1;
 • Chương 8 - cả 2 Amanojaku Ao có 1, Boss Momo có 1;
 • [Nên đánh] Chương 10 - cả 2 Ushi no Kokumairi có 2;
 • Chương 11 - Boss Momiji có 2;
 • Ngự hồn - Tầng 1 có 1;
 • Yêu khí - Futakuchi có 3, Kyonshi Ani có 3, và Umibozu có 1;
 • Kappa - Tầng 6 có 1;

 Hokigami

 • Chương 2 - Hokigami có 1;
 • Chương 3 - Amanojaku Ki đầu tiên có 2 (ải Khó có 1);
 • Chương 4 - cả 2 Hokigami có 1, Boss Ame Onna có 2;
 • Chương 5 - cả 2 Hokigami có 1;
 • [Nên đánh] Chương 6 - cả 2 Chouchin Obake có 3;
 • Chương 7 - Koi đầu tiên có 1, thứ hai có 3;
 • Chương 8 - cả 2 Momo có 1, Karakasa Kozou đầu tiên có 3, Karakasa Kozou thứ hai có 2, Boss Momo có 1;
 • Chương 9 - Tesso đầu tiên có 3, và Tesso thứ hai có 2;
 • Chương 12 - Umibozu đầu tiên có 1;
 • Chương 14 - cả 3 Hokigami có 1;
 • [Nên đánh] Yêu khí - Futakuchi có 4, Kuro Mujou có 3, Hone Onna có 4, và Kyonshi Ani có 2;

Nurikabe - Gợi Ý Tường Đá

 • Chương 3 - Amanojaku Ki đầu tiên có 1 (ải Khó có 2);
 • Chương 4 - Hokigami đầu tiên có 2, Hokigami thứ hai có 1 (ải Thường), Karakasa Kozou thứ hai có 2 (ải Khó có 3),
 • Amanojaku Aka đầu tiên có 2 (ải Khó có 3);
 • Chương 5 - Nurikabe đầu tiên có 1 trong ải Thường (2 trong ải Khó), Nurikabe thứ hai có 1, Hokigami đầu tiên có 2;
 • Chương 6 - cả 2 Kochosei có 1;
 • Chương 7 - Kappa đầu tiên có 2, Boss Youko có 3;
 • Chương 8 - Momo đầu tiên có 2, Momo thứ hai có 3;
 • Chương 11 - Hitotsume Kozou đầu tiên có 1, Gaki đầu tiên có 1;
 • Chương 12 - Umibozu đầu tiên có 2, Umibozu thứ hai có 1;
 • [Nên đánh] Chương 14 - cả 3 Nurikabe có 6;
 • Ngự hồn - Tầng 1 có 1;
 • Yêu khí - Gaki có 1, Kuro Mujou có 4;
 • Momiji - Tầng 4 và 5 có 1;

 Hắc Báo

 • Chương 5 - Nurikabe đầu tiên có 1 trong ải Thường;
 • [Nên đánh] Kappa - Tầng 4 có 3;

Kyonshi Inu

 • Chương 1 - Amanojaku Ao đầu tiên có 2 trong ải Khó;
 • [Nên đánh] Chương 7 - cả 2 Chouchin Kozou đầu tiên có 3, Chouchin Kozou thứ ba có 1, Kappa cuối cùng có 2;

 Bakedanuki

 • Chương 10 - Satori đầu tiên có 3, Kairaishi đầu tiên có 2;
 • Chương 17 - cả 3 Tanuki có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 9 có 1;
 • Momiji - Tầng 7 có 1;

 Kappa - Gợi Ý Hồ Nước Lá Sen

 • Chương 7 - cả 2 Kappa có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 2 có 1;
 • Kappa - Tầng 1 đến 10 có 1;
 • Ame Onna - Tầng 8 có 5;

 Oguna - Gợi ý Cánh Vũ Y, Hiến Tế

 • Chương 12 - cả 2 Oguna có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 4 có 1;
 • [Nên đánh] Kappa - Tầng 1 có 3;
 • Ame Onna - Tầng 10 có 1;

 Doujo - Gợi Ý Cánh Vũ Y, Bé Gái Nhỏ

 • [Nên đánh] Chương 3 - Heiyo đầu tiên có 2 trong ải Thường (1 trong ải Khó), Akashita thứ hai có 2, Amanojaku Ki cuối
 • cùng có 3;
 • Chương 11 - Boss Momiji có 1;
 • Chương 12 - Doujo đầu tiên có 1, Doujo thứ hai có 3, Oguna thứ hai có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 2 có 2, Tầng 4 có 1;
 • Kappa - Tầng 1 có 1;

 Gaki

 • Chương 9 - Boss Mouba có 3;
 • Chương 11 - Gaki đầu tiên có 1, Gaki thứ hai có 3;
 • Chương 13 - cả 3 Gaki có 1;
 • Chương 16 - cả 3 Gaki có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 8 có 1;
 • Yêu khí - Gaki có 3;
 • [Nên đánh] Momiji - Tầng 1 đến 3 có 4, Tầng 4 đến 10 có 3;

 Kodokushi - Gợi Ý Độc Trùng

 • Chương 6 - Boss Kodokushi có 1;
 • [Nên đánh] Ngự hồn - Tầng 6 có 1;
 • Ame Onna - Tầng 7 đến 10 có 1;

 Karasu Tengu - Gợi Ý Naginata, Cánh Mặt Nạ

 • Chương 3 - cả 2 Akashita có 1;
 • Chương 9 - cả 2 Yamausagi có 1, Boss Mouba có 2;
 • [Nên đánh] Chương 12 - Umibozu thứ hai có 2, cả 2 Oguna có 2 (tối đa có 4 do Oguna hồi sinh);
 • Chương 17 - cả 3 Karasu Tengu có 1;
 • Chương 18 - Boss Ootengu có 3;
 • Ngự hồn - Tầng 6 có 1;
 • Momiji - Tầng 4 có 2 và Tầng 9 có 1;
 • Kappa - Tầng 9 có 2;
 • Ame Onna - Tầng 7 đến 9 có 3, Tầng 10 có 5;

 Kamikui

 • Chương 5 - Boss Kamikui có 1;
 • Chương 10 - Boss Shuten Doji có 2;
 • Ngự hồn - Tầng 7 có 1;
 • [Nên đánh] Kappa - Tầng 3 có 3;

 Hồn Samurai

 • Chương 11 - cả 2 Hồn Samurai có 1;
 • Chương 12 - Boss Yuki Onna có 2;
 • [Nên đánh] Kappa - Tầng 3 có 3;
 • [Nên đánh] Ame Onna - Tầng 3 có 3;

 Zashiki Warashi -  Gợi Ý Quỷ Hỏa, Sừng

 • Chương 2 - Boss Zashiki Warashi có 1;
 • Chương 7 - Boss Kanko có 2;
 • Chương 10 - Satori thứ hai có 2, Kairaishi thứ hai có 2;
 • Ngự hồn - Tầng 3 có 2 và tầng 6 có 1;
 • [Nên đánh] Kết giới/PVP - rất dễ gặp;
 • Ame Onna - Tầng 1 có 3;
 • Kappa - Tầng 2/6 có 1;

 Sanbi no Kitsune - Gợi Ý Cây Anh Đào, Màu Đỏ, Hoa Vũ

 • Chương 6 - cả 2 Kochosei có 1;
 • Chương 18 - cả 3 Sanbi no Kitsune có 2;
 • Ngự hồn - Tầng 1 có 1, Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;
 • Momiji - Tầng 3 có 1;
 • Ame Onna - Tầng 7 có 1;

 Kyonshi Imouto

 • [Nên đánh] Chương 12 - Boss Yuki Onna có 1, có thể dùng Kyonshi Ani để hồi sinh;
 • Chương 15 - Boss Kyonshi Imoto có 1;
 • Momiji - Tầng 2 có 1;
 • Kappa - Tầng 9 có 1;

 Heiyo - Gợi ý Binh Giáp - Hóa Đá

 • Chương 3 - cả 2 Heiyo có 1;
 • Chương 10 - Boss Shuten Doji có 1;
 • Ngự hồn - Orochi Tầng 2 có 1, Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;
 • Kết giới/PVP - Ít gặp;
 • Momiji - Tầng 4/5/8/10 có 1;
 • Kappa - Tầng 4 và 10 có 1;
 • [Nên đánh] Ame Onna - Tầng 7 có 4;

 Ushi no Kokumairi - Gợi ý Người Rơm, Trú Ếm

 • Chương 10 - cả 2 Ushi no Kokumairi có 1;
 • [Nên đánh] Kappa - Tầng 4 có 2;
 • Ngự hồn - Tầng 5/7 có 1;
 • Momiji - Tầng 4 và 9 có 1;
 • Kappa - Tầng 4 có 2;
 • Ame Onna - Tầng 4 đến 6 có 1;

 Hitotsume Kozou - Gợi Ý Mắt, Phật Thạch Mắt, Sư Thầy, Kinh Kim Cang

 • [Nên đánh] Chương 11 - Hồn Samurai thứ hai có 3, cả 2 Hitotsume Kozou có 1 trong ải Thường (2 trong ải Khó);
 • Ngự hồn - Tầng 1/5 có 1;
 • Momiji - Tầng 8 đến 10 có 1;
 • Kappa - Tầng 2 có 1;

 Tesso - Gợi ý Tài Phú May Mắn.

 • Chương 9 - Tesso đầu tiên có 1, Tesso thứ hai có 2, Chouchin Kozou thứ hai có 2, Yamausagi thứ hai có 1;
 • [Nên đánh] Yêu khí - Quái Xu có 16;
 • Momiji - Tầng 5 có 2;
 • Ame Onna - Tầng 1 đến 3 có 1;

 Kanko 

 • Chương 5 - Kanko đầu tiên có 2, Kanko thứ hai có 1;
 • Chương 7 - cả 3 Chouchin Kozou có 1;
 • Chương 11 - Hitotsume Kozou thứ hai có 1, Gaki đầu tiên có 2, Gaki thứ hai có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 8 có 1;
 • [Nên đánh] Momiji - Tầng 1 đến 3 có 4, Tầng 4 đến 10 có 3;
 • Ame Onna - Tầng 9 có 5;
 • Kappa - Tầng 7 có 3;

 Ame Onna - Gợi ý Khóc, Mưa Dù

 • Chương 4 - Boss Ame Onna có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 6 có 1;
 • Momiji - Tầng 6 có 2;
 • Ame Onna - Tầng 1 đến 10 có 1;
 • Kappa - Tầng 7/9 có 1;

 Kochosei - Gợi ý Trống Tay, Khả Ái

 • Chương 6 - cả 2 Kochosei có 1;
 • Chương 8 - Boss Momo có 2;
 • Ngự hồn - Tầng 3/8 có 1, Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;
 • Ame Onna - Tầng 7 có 1;
 • Kappa - Tầng 5 có 2;

 Yamawaro - Gợi Ý Thạch Chùy, Quái Lực

 • Chương 8 - Karakasa Kozou thứ hai có 1;
 • Chương 16 - cả 3 Gaki có 2;
 • Ngự hồn - Tầng 1 có 1;
 • Momiji - Tầng 3 có 2;
 • [Nên đánh] Kappa - Tầng 2 có 3;

 Kubinashi 

 • Chương 13 - Gaki cuối cùng có 1, Karakasa Kozou cuối cùng có 1, Boss Kubinashi có 1;
 • Momiji - Tầng 3 có 2;
 • Kappa - Tầng 7 có 3;
 • Ame Onna - Tầng 2 có 3;

 Hotarugusa - Gợi ý Bồ Công Anh, Cắn

 • Ngự hồn - Tầng 2/9/10 có 1;
 • [Nên đánh] Ngự hồn - Nghiệp Nguyên Hỏa - có 4;
 • Kappa - Tầng 4 và 9 có 1;
 • Ame Onna - Tầng 4/9 có 1, Tầng 10 có 3;
 • Kết giới/PvP - Ít gặp;

 Yamausagi

 • [Nên đánh] Chương 9 - Yamausagi đầu tiên có 4, Yamausagi thứ hai có 3;
 • Chương 13 - Boss Kubinashi có 1;
 • Chương 16 - cả 3 Gaki có 1;
 • Chương 17 - Boss Arakawa no Aruji có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 7 có 1;
 • Kappa - Tầng 5 có 1;
 • PVP/Kết giới - Rất dể gặp;

 Satori

 • Chương 10 - cả 2 Satori có 1, cả 2 Kairaishi có 1;
 • Chương 11 - Boss Momiji có 2;
 • Ngự hồn - Tầng 10 có 1;
 • [Nên đánh] Momiji - Tầng 1 có 3;
 • Kappa - Tầng 4 có 3;
 • Ame Onna - Tầng 4 đến 6 có 3

 Jikikaeru - Gợi ý Xúc Xắc, Hũ, Gian Lận

 • Chương 4 - Boss Ame Onna có 1;
 • [Nên đánh] Ngự hồn - Tầng 3 có 1;
 • Kappa - Tầng 9 có 3;
 • Ame Onna - Tầng 10 có 5;

 Kyuumei Neko 

 • Chương 1 - Boss Kyuumei Neko có 3;
 • Chương 15 - cả 3 Chouchin Kozou có 2, Boss Kyonshi Imoto có 3;
 • [Nên đánh] Chương 18 - cả 3 Kyuumei Neko có 6, cả 3 Sanbi no Kitsune có 2;
 • Ame Onna - Tầng 1 đến 3 có 3;

 Koi - Gợi ý Sống ở Hồ, Bong bóng, đuôi

 • [Nên đánh] Chương 7 - Koi đầu tiên có 3, Koi thứ hai có 1, Kappa đầu tiên có 1, Chouchin Kozou đầu tiên có 2;
 • Ngự hồn - Tầng 2/3/9 có 1;
 • Kappa - Tầng 8/9 có 2, Tầng 10 có 1;

 Yuki Onna 

 • Chương 8 - cả 2 Sakura có 1;
 • [Nên đánh] Chương 12 - cả 2 Doujo có 1, Boss Yuki Onna có 2;
 • Momiji - Tầng 6 có 1;

 Shiro Mujou - Gợi ý MInh Giới, Trắng, Đoạt Mệnh

 • Chương 16 - Boss Hangan có 1;
 • [Nên đánh] Ngự hồn - Tầng 4 có 1;
 • Kappa - Tầng 6 có 1;
 • Ame Onna - Tầng 9 có 2;

 Kuro Mujou - Gợi ý Lưỡi Hái, Đoạn Đao, Minh Giới

 • Chương 16 - Boss Hangan có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 4 có 1;
 • Yêu khí - Kuro Mujou có 3;
 • [Nên đánh] Kappa - Tầng 6 có 3;

 Kyonshi Ani - Gợi Ý Nến, Quan Tài

 • Chương 10 - Boss Shuten Doji có 1;
 • Chương 12 - Boss Yuki Onna có 2;
 • Ngự hồn - Tầng 5 có 1;
 • [Nên đánh] Yêu khí - Kyonshi Ani có 3;
 • Momiji - Tầng 2 có 1;

 Momiji

 • Chương 11 - Boss Momiji có 2;
 • [Nên đánh] Momiji - Tầng 1 đến 10 có 1;
 • Kappa - Tầng 5 có 1;

 Kairaishi - Gợi ý Hình Nhân, Thao Túng

 • [Nên đánh] Chương 10 - cả 2 Ushi no Kokumairi có 1, cả 2 Kairaishi có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 5 có 1;

 Umibozu - Gợi Ý Biển Râu, Trượng

 • Chương 12 - cả 2 Umibozu có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 3 có 1;
 • [Nên đánh] Yêu khí - Umibozu có 3;
 • Kappa - Tầng 8 có 3;

 Momo no Sei 

 • Chương 8 - Boss Momo có 1;
 • [Nên đánh] Ngự hồn - Tầng 3 có 1;
 • Momiji - Tầng 8 đến 10 có 1;
 • Kappa - Tầng 5 có 1, Tầng 10 có 2;

 Mouba - Gợi Ý Bát, Cầm, Nha Nha

 • Chương 9 - Boss Mouba có 2;
 • [Nên đánh] Ngự hồn - Tầng 5 có 2, Tầng 6 có 1;
 • Kappa - Tầng 5 có 1;

 Inugami - Gợi ý Gâu Gâu, Thủ Hộ

 • [Nên đánh] Chương 10 - Satori thứ hai có 1, Kairaishi thứ hai có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 4 có 1;
 • Momiji - Tầng 8 đến 10 có 1;

 Hone Onna - Gợi Ý Đầu Lâu Oán Hận

 • Chương 10 - Boss Shuten Doji có 2;
 • Chương 11 - Boss Momiji có 1;
 • Chương 13 - Boss Kubinashi có 1;
 • Chương 17 - Boss Arakawa no Aruji có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 5 có 1, Tầng 6 có 2;
 • Yêu khí - Hone Onna có 3;
 • Momiji - Tầng 5 có 1;
 • [Nên đánh] Ame Onna - Tầng 4 có 4;

 Yumekui - Gợi Ý Chuông, Ác mộng

 • [Nên đánh] Chương 14 - Nurikabe cuối cùng có 1, Boss Yumekui có 5;
 • Ngự hồn - Tầng 4 có 2, Tầng 9 có 1;
 • Kappa - Tầng 7 có 1;

 Kamaitachi - Gợi ý Chùy, Đinh Ba, Rìu 

 • Ngự hồn - Tầng 5 có 1;
 • Kết giới/PVP - Thường gặp;
 • Kappa - Tầng 4 có 1;
 • [Nên đánh] Khiêu chiến - Chương 18 Kamaitachi có 14;

 Sakura no Sei

 • [Nên đánh] Chương 8 - cả 2 Sakura có 1, Boss có 1;
 • Kappa - Tầng 5/10 có 1;

 Youko - Gợi ý Thư Sinh Mặt Nạ

 • Chương 7 - Boss Youko có 2;
 • [Nên đánh] Ngự hồn - Tầng 2 có 1, Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;
 • Kappa - Tầng 9/10 có 1;

 Kyuuketsuhime - Gợi ý Dơi, Máu

 • Ngự hồn - Tầng 2 có 1;
 • Kết giới/PVP - Ít gặp;
 • [Nên đánh] Momiji - Tầng 7 có 2, Tầng 10 có 1;
 • Kappa - Tầng 8 có 2;
 • Ame Onna - Tầng 10 có 5;

 Hououka 

 • Chương 3 - Boss Hououga có 1;
 • [Nên đánh] Ngự hồn - Tầng 7 có 1;
 • Kappa - Tầng 5 có 1;

 Hangan

 • Chương 16 - Boss Hangan có 1;
 • [Nên đánh] Ngự hồn - Tầng 8 có 1;
 • Kappa - Tầng 7 có 1;
 • Ame Onna - Tầng 7 có 1;

 Arakawa no Aruji 

 • Chương 17 - Boss Arakawa No Aruji có 1
 • [Nên đánh] Ngự hồn - Tầng 7 có 2;
 • Kappa - Tầng 8 có 2;

 Ootengu - Gợi Ý Lông Vũ, Sáo Quạt 

 • Chương 15    - Chouchin Kozou cuối cùng có 1;
 • Chương 18    - Sanbi no Kitsune đầu tiên có 1, Boss Ootengu có 1;
 • Ngự hồn - Tầng 4 có 1, Tầng 10 có 2;
 • [Nên đánh] Kết giới/PVP - Thường gặp;
 • Kappa - Tầng 9 có 1;

 Shuten Doji

 • Chương 10    - Boss Shuten Doji có 2;
 • [Nên đánh] Ngự hồn - Tầng 7/10 có 1;
 • Kết giới/PVP - ít gặp;
 • Momiji - Tầng 7 đến 10 có 1;

 Enma - Gợi ý Mây Minh Giới 

 • [Nên đánh] Ngự hồn - Tầng 6 có 1;
 • Kappa - Tầng 9 có 1;

Lưu ý:

Có thể xem các hoạt động được tính Nhiệm Vụ tại thông tin Thức Thần.

Một số hoạt động được tính Nhiệm Vụ là: Thám Hiểm, Phó Bản Bí Mật, Phó Bản Ngự Hồn, Cốt Truyện…

Đối với các Thức Thần bị truy tìm, khi vào các chương Thám Hiểm mà có xuất hiện Thức Thần đó. Biểu tượng ở trên đầu các Quái Vật trong chương sẽ phát sáng.

Đối với các Thức Thần bí mật, khi vào các chương Thám Hiểm mà có xuất hiện Thức Thần đó. Biểu tượng ở trên đầu các Quái Vật trong chương sẽ không phát sáng.

Mỗi khi đánh bại Thức Thần tại một hoạt động nào đó được tính. Sẽ có thông báo hiển thị tại phía dưới Giao diện hiện tại.

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang