Nghiên Cứu Mới Cho Thấy Sử Dụng Internet Tác Động Tích Cực Đến Sức Khoẻ Và Tinh Thần

84,99% các trường hợp có mối liên hệ tích cực giữa việc sử dụng Internet và sức khỏe, 0,4% là tiêu cực và 14,7% không có ý nghĩa thống kê.

Một nghiên cứu của Viện Internet Oxford (OII) đã xem xét tác động của việc sử dụng Internet đối với người dân từ 168 quốc gia trong suốt 15 năm. Giáo sư Andrew Przybylski từ Đại học Oxford, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Phân tích của chúng tôi là phân tích đầu tiên kiểm tra liệu việc truy cập Internet, truy cập Internet di động và việc sử dụng Internet thường xuyên có liên quan đến hạnh phúc ở cấp độ toàn cầu hay không.”

Nghiên Cứu Mới Cho Thấy Sử Dụng Internet Tác Động Tích Cực Đến Sức Khoẻ Và Tinh Thần

Trước đây, đã có những nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và các triệu chứng trầm cảm ở phụ nữ trẻ. OII cho biết một số phát hiện của họ phù hợp với các nghiên cứu này, nhưng nghiên cứu của họ đã cho thấy những lợi ích tổng thể của việc sử dụng Internet. Nghiên cứu bao gồm việc hỏi khoảng 1.000 người mỗi năm từ 168 quốc gia về việc sử dụng Internet và các khía cạnh khác nhau về hạnh phúc, như sự hài lòng trong cuộc sống, đời sống xã hội, mục đích sống, và cảm giác hạnh phúc trong cộng đồng. 

Dữ liệu được thu thập từ năm 2006 đến năm 2021, với khoảng 2,4 triệu người tham gia từ 15 đến 99 tuổi. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra gần 34.000 mô hình thống kê và dữ liệu khác nhau. Kết quả cho thấy 84,99% các trường hợp có mối liên hệ tích cực giữa việc sử dụng Internet và sức khỏe, 0,4% là tiêu cực và 14,7% không có ý nghĩa thống kê.

Một trong những thước đo là tinh thần vui vẻ và hạnh phúc được tìm thấy ở hơn 8,5% người truy cập Internet. Tuy nhiên, 5% mối liên hệ giữa việc sử dụng Internet và sức khỏe cộng đồng là tiêu cực, chủ yếu ở phụ nữ trẻ từ 15 đến 24 tuổi. Điều này trùng khớp với các báo cáo về lời đe doạ trên mạng và mối liên hệ tiêu cực giữa việc sử dụng mạng xã hội cũng như các triệu chứng trầm cảm ở phụ nữ trẻ.


Nghiên Cứu Mới Cho Thấy Sử Dụng Internet Tác Động Tích Cực Đến Sức Khoẻ Và Tinh Thần
Nhiều nghiên cứu trước đây đã tập trung vào một số khu vực nhất định như Mỹ hoặc châu Âu, trên các lĩnh vực cụ thể của Internet, đặc biệt là mạng xã hội, và về nhóm nhân khẩu học cụ thể như những người trẻ tuổi. Nghiên cứu này đã xem xét các yếu tố như thu nhập, giáo dục, vấn đề sức khỏe và tình trạng mối quan hệ, nhưng không xem xét thời gian sử dụng Internet hoặc mục đích sử dụng.

Przybylski cho rằng kết quả này có ý nghĩa đối với các nhà hoạch định chính sách đang tìm cách đưa ra nhiều hạn chế hơn nhằm bảo vệ giới trẻ trên mạng. Ông nói: "Nếu chúng ta muốn làm cho thế giới trực tuyến an toàn hơn cho giới trẻ, chúng ta cần phải nhạy cảm và dựa trên dữ liệu để đưa ra những quyết định chính xác hơn."

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang