Game Online

Bài Game Online mới nhất

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ sớm về sự trở lại của Tingyun SP và các nhân vật đến bản 2.7 sắp tới

Honkai Star Rail: Leaker hé lộ sớm về sự trở lại của Tingyun SP và các nhân vật đến bản 2.7 sắp tới

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Cụ thể hơn, theo leaker hxg_diluc và Uncle N, các nhân vật sắp ra mắt của Honkai Star Rail từ 2.4 đến 2.7 đã được hé lộ từ sớm. Dù thông tin vẫn chưa chắc chắn nhưng các thông tin này cũng được đánh giá là khá uy tín và có thể tin tưởng được (hoặc chỉ có thể sai lệch khá ít).