LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây

Sau một khoảng thời gian dài thì giờ đây Samsung Galaxy cũng đã sở hữu một bộ trang phục riêng của mình

Trang phục mới

Một loạt gồm 7 trang phục hiện đã có mặt trên máy chủ PBE trong thời điểm hiện tại, bao gồm Hextech Poppy trong cửa hàng tinh hoa và 6 trang phục của Samsung Galaxy nhằm đánh dấu thành công của họ với chức Vô Địch Thế Giới 2017. 

Hextech Poppy

Chỉ có thể mua bằng Tinh Hoa Tím

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 2

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 3

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 4

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 5

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 6

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 7

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 8LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 9

Thiết kế viên của Riot - Nurse Flan  cũng có một số chia sẻ về bộ trang phục Poppy Hextech:

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 10

"Hextech Poppy sẽ là thành viên mới nhất trong bộ sưu tập Hextech, Poppy sẽ có một diện mạo thời trang hơn khi hóa thân thành một nhà sáng chế Hextech!
  • Diện mạo và ngoại hình hoàn toàn mới - Poppy sở hữu cho mình một chiếc Búa Hextech siêu ngầu!
  • New VFX for all spells - Hextech-infused magic!
  • Hiệu ứng kĩ năng mới - Khi công nghệ Hextech kết hợp với phép thuật!
  • Diện mạo mới cho kĩ năng - Cực sang chảnh và sáng bóng!
  • Hiệu ứng biến về mới - Búa Hextech còn có hẳn cánh quạt trực thăng luôn đấy!
Những người chơi được tiếp cận với bộ trang phục mới toanh này hãy gửi phản hồi cũng như cảm nghĩ của bạn veefnos nhé! Những đóng góp của bạn có thể giúp cho chúng thôi có những chỉnh sửa tốt hơn cho những bộ trang phục trong tương lai.
Trang phục này sẽ được mua bằng Tinh Hoa Tím
Giá thành có thể thay đổi
Hẹn gặp bạn tại Đấu Trường Công Lý nhé!

 

Trang phục Vô Địch Thế Giới 2017 của Samsung Galaxy

Trong bản cập nhật này sẽ bao gồm nhóm trang phục Vô Địch Thế Giới 2017 của Samsung Galaxy dành cho Ezreal, Gnar, Jarvan IV, Rakan, Taliyah, và Xayah!

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 11

 

SSG Ezreal

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 12

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 13

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 14

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 15

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 16

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 17

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 18

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 19


 

SSG Gnar

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 20

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 21

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 22

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 23

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 24

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 25

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 26

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 27

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 28

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 29

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 30

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 31

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 32

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 33


 

SSG Jarvan IV

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 34

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 35

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 36

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 37

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 38

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 39

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 40

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 41


 

SSG Rakan

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 42

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 43

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 44

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 45

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 46

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 47

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 48

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 49

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 50

SSG Taliyah

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 51

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 52

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 53

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 54

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 55

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 56

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 57

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 58

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 59


 

SSG Xayah

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 60

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 61

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 62

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 63

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 64

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 65

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 66

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 67

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 68

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 69


 

Mẫu mắt mới

Mẫu mắt mới cũng đã được cập nhật trong cửa hàng tại máy chủ PBE
 

LMHT: Ra mắt trang phục Poppy Hextech siêu ngầu cùng nhóm trang phục Samsung Galaxy đẹp ngất ngây 70

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang