Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị

Bản cập nhật của Dota 2 7.27 tập trung phần lớn vào việc cân bằng sức mạnh của trang bị

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị

Thay đổi chung

 • Lượng kinh nghiệm cơ bản khi giết tướng tăng từ 40 lên 100
 • Lượng tiền khi kết liễu tướng tăng lên từ 99 +7.2 * Cấp tướng thành 120 +8*cấp tướng.
 • Lượng tiền khi hổ trợ được điều chỉnh từ 45+ 0.033*NW thành 30 +0.038*NW
 •  Lượng tiền bị động tăng từ 85 thành 95
 • Bounty Runes thay đổi thành reliable gold
 • Tiền thưởng khi last hit trụ thay đổi từ 180 cho các trụ T1/2/3/4 thành 120/140/160/180 tương ứng cho từng trụ.
 • Lượng tiền thưởng từ hoạt động stacking bãi quái rừng tăng từ 35% lên 40%.
 • Bãi quái rừng ở đường giữa thay đổi từ quái vừa thành quái nhỏ.
 • Loại bỏ Prowler Camp
 •  Điều chỉnh lại lượng cây gần các Outpost để ngăn việc có thể lấy đứng lấy Outpost từ địa hình thấp mà không cần phải phá cây.
 • Xóa cây để tạo 1 lối đi ở bên phải khu đường giữa gần trụ 1 của Radiant.
 • Thay đổi bải quái bên phải khu secret shop của Radiant từ quái trung thành quái cao cấp.
 • Chuyển bải quái khó nằm gần trụ Radiant thứ 2 thành quái  Ancient trong khu vực rừng chính.
 • Giảm Spawn Box của bải quái khó ở khu vực Safelvà của Radiant.
 • Tăng kích thước Spawn Box cho bãi quái nhỏ ở khu vực Radiant Safelane.
 •  Kích thước Spawn Box của các bãi quái nhỏ khu vực Dire Safelvà cũng bị giảm kích thước.

Outpost

Outpost không thể bị cướp trước khi có một trụ 2 bị phá.

Outpost sẽ hiển thị khi bị đối phương channeling.

Tầm nhìn của Outpost sẽ được hiển thị khi người chơi nhất Alt.

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 2

Lane creep không thể bị agroo trừ khi đứng gần creep địch, neutral creeps hoặc trụ team mình trong vòng 1500 radius.

 • Courier flying upgrade level requirement giảm từ 5 thành 4
 • Courier movement speed giảm 15% khi mang các trang bị tiêu hao.
 • Công thức tính giáp thay đổi thành ( Armor * 0.06 / ( 1 + Armor * 0.06 )
 • Armor mỗi agility tăng nhẹ từ từ 0.16 thành 1/6
 • Tier 1 Towers Tốc độ đánh tăng (attack rate từ 1.0 thành 0.9, và base attack speed từ 100 thành 110)
 • Tier 1 Towers sát thương giảm từ 110 thành 90
 • Tier 2+ Towers Tốc độ đánh tăng (attack rate từ 0.95 thành 0.9, và base attack speed từ 100 thành 110)
 • Tier 2+ Towers sát thương giảm từ 200 thành 172 
 • Máu của xe tăng thêm 60
 • Mỗi team được chọn 2 tướng mỗi vòng thay vì 1. Vòng cuối sẽ chọn đơn ( từ 1/1/1/1/1 thành 2/2/1)
 • All Pick tướng cấp tăng từ 10 thành 12
 • All Pick 2 vòng đầu có thêm  5 giây để chọn tướng.
 • Captain's Mode cấm tướng thay đổi từ 4/1/1  cho 3 vòng cấm thành 2/3/2
 • Captain's Mode thay đổi cho thời gian pick và ban giảm từ 35 seconds thành 30
 • Captain's Mode vòng lựa tướng thay đổi từ Radiant/Dire/Dire/Radiant thành Radiant/Dire/Radiant/Dire
 • Captain's Mode lần Ban thứ 3 thay đổi từ Dire/Radiant thành Radiant/Dire/Radiant/Dire
 • Random Draft hero pool giảm từ 40 thành 33
 •  
 • Fountain giờ có fury swipes style attacking, mỗi đòn tấn công sẽ tăng 3 đơn vị sát thương cho đòn kế tiếp.
 • Vòng ảnh hưởng của tướng địch khiến cho Trang bị Neutral không rớt sẽ tăng từ 900 thành 1200.
 • Trang bị rừng sẽ không rớt cho clone của Meepo nếu không có Meepo chính ở kế bên.
 • Lifesteal Amplification stack chồng theo chiều hướng giảm dần thay vì là bổ sung cộng thêm
 • HP Regen Amplification stack chồng theo chiều hướng giảm dần thay vì là bổ sung cộng thêm
 • Heal Amplification stack chồng theo chiều hướng giảm dần thay vì là bổ sung cộng thêm
 • Spell Lifesteal Amplification stack chồng theo chiều hướng giảm dần thay vì là bổ sung cộng thêm

ITEMS

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 3

NECRONOMICON

 • Không còn Aura của Archer nhưng lính sẽ được tăng tốc đánh và tốc chạy tương đương
 • Attack damage type thay đổi từ Piercing thành Hero và sát thương được điều chỉnh với loại sát thương tương ứng -57% vs creeps, -10% vs buildings và +26% vs heroes. 
 • Mana regen giảm từ 3/3.5/4 thành 2/3/4
 • Last Will  không gây sát thương xuyên Spell Immunity

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 4

HELM OF THE DOMINATOR

 • Không còn cung cấp sát thương và regen aura
 • Dominate giúp con quái đã thu phục được thêm +40 sát thương gốc, +12 HP Regen và +4 MP Regen
 • Thời gian hồi giảm từ 60 thành 45
 • Recipe thay đổi thành Helm of Iron Will, Crown và 725 gold tiền công thức
 • Điểm thưởng nội tại giờ là +6 Armor, +6 HP Regen và +6 All Stats

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 5

VLADMIR'S OFFERING

 • Công thức thay đổi thành Mask of Death, Blades of Attack, Ring of Basilius và a 600 gold recipe (từ 2300 thành 2375)
 • Không còn cung cấp +3 Armor Aura
 • Không còn cung cấp +5 All Stats
 • Lifesteal Aura giảm từ 20% thành 15%
 • Giờ cung cấp thêm +18% sát thương Aura
 • Mana regen tăng từ 1.5 thành 2

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 6

DRUM OF ENDURANCE

 • Công thức thay đổi thành Crown, Sage's Mask, Windlace và 600 gold recipe
 • Không còn cung cấp 20 Attack Speed Aura
 • Giờ cung cấp thêm +6 All Attributes, +1.5 Mana Regen và +20 Movement Speed Bonus
 • Attack speed bonus tăng từ +35 thành +45
 • Active movement speed tăng từ 12% thành 13%

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 7

BUCKLER

 • Armor aura giảm từ 2.5 thành 2

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 8

MEKANSM

 • Công thức thay đổi thành Buckler instead of Chainmail (total cost remains same)
 • Giờ cung cấp thêm +3 Armor Aura
 • Self armor giảm từ +6 thành +4
 • Không còn cung cấp +4 All stats

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 9

GUARDIAN GREAVES

 • Giờ cung cấp thêm +3 Armor Aura
 • Không còn cung cấp +5 All stats
 • Self armor giảm từ +6 thành +4

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 10

CRIMSON GUARD

 • Không còn cung cấp +3 All Stats
 • Thời gian hồi giảm từ 46 thành 40

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 11

BLADE MAIL

 • Thêm 500 gold recipet thay vì dùng Robe of the Magi
 • Không còn được +8 intelligence
 • Armor bonus tăng từ 6 thành 7
 • Có nội tại  sẽ phản lại 20 + 20% lượng sát thương nhận vào.
 • Sát thương phản khi kích hoạt giảm từ 100% thành 80%

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 12

BLITZ KNUCKLES

 • Trang bị cơ bản mới. Costs 1000 gold và cung cấp +35 Attack Speed.

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 13

MONKEY KING BAR

 • Công thức thay đổi thành Blitz Knuckles thay vì Quarterstaff
 • sát thương giảm từ 52 thành 42
 • Tốc độ đánh tăng từ +10 thành +35

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 14

OBLIVION STAFF

 • Bonus sát thương tăng từ 10 thành 15

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 15

ORCHID MALEVOLENCE

 • Mana regen giảm từ 5.5 thành 4
 • Intelligence giảm từ 25 thành 20
 • Recipe cost giảm từ 775 thành 475 (total cost giảm từ 3875 thành 3475)

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 16

SHADOW AMULET

 • Cost giảm từ 1400 thành 1000

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 17

GLIMMER CAPE

 • Kết hợp từ Shadow Amulet, Cloak và Gloves of Haste

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 18

SHADOW BLADE

 • Kết hợp từ Shadow Amulet, Blitz Knuckles và Broadsword
 • Tốc độ đánh tăng từ 30 thành 35
 • sát thương giảm từ 27 thành 25

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 19

ECHO SABRE

 • Hiếu ứng làm chậm sẽ chỉ xuất hiện với tướng thật.

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 20

SILVER EDGE

 • Công thức thay đổi thành Echo Sabre thay vì Ultimate Orb
 • Giờ cung cấp thêm +40 sát thương, +35 Attack Speed, +12 Strength, +10 Intelligence và +1.5 Mana Regen 

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 21

BRACER

 • Strength/Intelligence/Agility giảm từ 6/3/3 thành 5/2/2
 • Không còn được +4% Magic Resistance
 • Giờ nhận thêm+3 sát thương và +0.75 HP Regen

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 22

WRAITH BAND

 • Strength/Intelligence/Agility giảm từ 6/3/3 thành 5/2/2
 • Giờ nhận thêm+1.5 Armor và +5 Attack Speed

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 23

NULL TALISMAN

 • Strength/Intelligence/Agility giảm từ 6/3/3 thành 5/2/2
 • Giờ nhận thêm+0.6 Mana Regen và +3% Spell Amp

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 24

RING OF REGEN

 • Health regen giảm từ 1.75 thành 1.5
 • Cost giảm từ 225 thành 175

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 25

SAGE'S MASK

 • Mana regen giảm từ 1 thành 0.6
 • Cost giảm từ 225 thành 175

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 26

RING OF PROTECTION

 • Cost tăng từ 150 thành 175

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 27

RING OF BASILIUS

 • Recipe cost tăng từ 200 thành 250

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 28

HEADDRESS

 • Recipe cost tăng từ 200 thành 250 

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 29

BUCKLER

 • Recipe cost giảm từ 225 thành 200 

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 30

URN OF SHADOWS

 • Recipe cost tăng từ 310 thành 345

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 31

PIPE OF INSIGHT

 • Recipe cost tăng từ 1200 thành 1250

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 32

TRANQUIL BOOTS

 • Unbroken speed giảm từ 75 thành 70 
 • Broken speed giảm từ 50 thành 45

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 33

KAYA

 • Không còn cung cấp +12% Mana Loss Reduction
 • Giờ cung cấp thêm +24% Mana Regen Amplification

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 34

YASHA và KAYA

 • Không còn cung cấp +18% Mana Loss Reduction
 • Giờ cung cấp thêm +30% Mana Regen Amplification

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 35

KAYA và SANGE

 • Không còn cung cấp +18% Mana Loss Reduction
 • Giờ cung cấp thêm +30% Mana Regen Amplification

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 36

BLOODSTONE

 • Không còn cung cấp +12% Mana Loss Reduction

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 37

YASHA và KAYA

 • Spell Amp tăng từ 14% thành 16%

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 38

KAYA và SANGE

 • Spell Amp tăng từ 14% thành 16%

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 39

SANGE

 • Không còn cung cấp Spell Lifesteal Amplification

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 40

KAYA

 • Giờ cung cấp thêm 24% Spell Lifesteal Amplification

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 41

KAYA và SANGE

 • Giờ cung cấp thêm 30% Spell Lifesteal Amplification

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 42

YASHA và KAYA

 • Giờ cung cấp thêm 30% Spell Lifesteal Amplification

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 43

BLOODSTONE

 • Giờ cung cấp thêm 30% Spell Lifesteal Amplification

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 44

SOUL BOOSTER

 • Giờ cung cấp thêm +10% Magic Resistance

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 45

BLOODSTONE

 • Giờ cung cấp thêm +10% Magic Resistance

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 46

OCTARINE CORE

 • Giờ cung cấp thêm +10% Magic Resistance

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 47

BLOODSTONE

 • Thời gian hồi giảm từ 250 thành 85

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 48

VOODOO MASK

 • Trang bị cơ bản mới . +12% Spell Lifesteal (2.5% đối với lính). Giá 900 Gold.

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 49

OCTARINE CORE

 • Công thức thay đổi thành Soul Booster, Voodoo Mask và 900 recipe cost (Total cost giảm từ 5900 thành 5000)
 • Không còn cung cấp bonus intelligence

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 50

VEIL OF DISCORD

 • Attributes giảm từ +9 thành +4
 • Recipe cost giảm từ 1150 thành 650
 • Thời gian hồi tăng từ 20 thành 25
 • Spell amplification giảm từ 20% thành 18%

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 51

HOLY LOCKET

 • Có thể chọn tướng đồng minh. Cast Range 500

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 52

SOUL RING

 • Công thức thay đổi thành 2x Gauntlet, Ring of Protection, và a 350 gold recipe (same total cost)
 • Giờ cung cấp thêm +6 Strength và +2 Armor
 • Không còn cung cấp +2.25 HP Regen

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 53

HYPERSTONE

 • Attack speed bonus tăng từ 55 thành 60

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 54

ASSAULT CUIRASS

 • Attack speed aura bonus tăng từ +25 thành +30
 • Không còn cung cấp +5 All Stats

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 55

BLOODTHORN

 • Tốc độ đánh tăng từ 85 thành 90

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 56

BATTLE FURY

 • Công thức thay đổi thành Claymore thay vì Mithril Hammer
 • sát thương giảm từ 60 thành 55
 • Mana regen giảm từ 3.75 thành 3.25

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 57

BROADSWORD

 • sát thương giảm từ 16 thành 15

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 58

CRYSTALYS

 • sát thương giảm từ 34 thành 32
 • Recipe cost giảm từ 700 thành 500

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 59

CLOAK

 • Cost giảm từ 550 thành 450

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 60

HOOD OF DEFIANCE

 • Recipe cost tăng từ 200 thành 300 (total cost remains the same)

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 61

SATANIC

 • Now has a 500 gold recipe

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 62

METEOR HAMMER

 • Thời gian hồi giảm từ 28 thành 24
 • Stun duration giảm từ 2 thành 1.75
 • Công thức thay đổi Perseverance, Crown và 200 gold recipe
 • Giờ cung cấp thêm +8 All Stats, +6.5 Health Regen và +2.5 Mana Regen
 •  
 •  

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 63

SPIRIT VESSEL

 • Không còn Heal reduction aura
 • Soul Release regen tăng từ 30 thành 40
 • Soul Release dps tăng từ 25 thành 35
 • Enemy HP regen reduction tăng từ -35% thành -45%

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 64

SHIVA'S GUARD

 • Freezing Aura now also applies a 25% heal reduction in the area
 • Recipe cost tăng từ 650 thành 750

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 65

DAGON

 • Recipe now Belt of Strength, Band of Elvenskin, Robe of the Magi và 1300 recipe
 • Giờ cung cấp thêm +6/8/10/12/14 All Attributes

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 66

HEART OF TARRASQUE

 • Không còn cung cấp +10 Health Regen nor heal/regen amplification
 • Nội tại cung cấp 1% health regeneration
 • Không không giao tranh, cung cấp +50% health regen amplification
 • Strength giảm từ +45 thành +40
 • Recipe cost tăng từ 400 thành 650
 •  
 •  

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 67

EYE OF SKADI

 • Heal reduction tăng từ 35% thành 40%
 • Slow từ 20/45 thành 25/50
 •  
 •  

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 68

QUELLING BLADE

 • Cost giảm từ 150 thành 130
 • Melee bonus sát thương giảm từ 18 thành 15
 • Range bonus sát thương tăng từ 5 thành 6
 •  
 •  

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 69

LINKEN'S SPHERE

 • Recipe cost giảm từ 1200 thành 900

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 70

ABYSSAL BLADE

 • Cast range giảm từ 600 thành 550

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 71

HEAVEN'S HALBERD

 • Evasion giảm từ 25% thành 20%

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 72

DRAGON LANCE

 • Agility tăng từ 12 thành 14

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 73

Hvà OF MIDAS

 • XP multiplier tăng từ 185% thành 210%

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 74

REFRESHER ORB

 • Thời gian hồi giảm từ 195 thành 180

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 75

ULTIMATE ORB

 • Cost giảm từ 2150 thành 2050

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 76

INFUSED RAINDROPS

 • Mana regen giảm từ 0.9 thành 0.8

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 77

NULLIFIER

 • Projectile speed tăng từ 750 thành 1000

AGHANIM'S BLESSING

 • Recipe cost giảm từ 1800 thành 1600

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 78

AETHER LENS

 • Recipe cost giảm từ 600 thành 550

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 79

BOOTS OF TRAVEL 2

 • Reduces the Thời gian hồi từ 40 thành 30

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 80

SMOKE OF DECEIT

 • Cost giảm từ 80 thành 50

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 81

SENTRY WARD

 • Replenish Thời gian hồi giảm từ 90 thành 85

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 82

TOME OF KNOWLEDGE

 • Cost giảm từ 150 thành 75
 •  
 •  

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 83

GLOVES OF HASTE

 • Moved từ Miscellaneous shop category thành Equipment với các trang bị attack speed khác
 •  
 •  
 •  
 •  

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 84

MANGO TREE

 • Khoảng cách đểlượm xoài  thay đổi từ the default 150 thành 300
 • Sẽ có icon trên Minimap
 • Sẽ không rớt nữa nếu có 1 trang bị tiêu hao nào đó cùng cấp rớt.

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 85

IRON TALON

 • Sát thương kích hoạt giảm từ 50% thành 40%

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 86

ROYAL JELLY

 • Sẽ không rớt nếu có 1 trang bị tiêu hao cùng cấp đã rớt.

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 87

BROOM HANDLE

 • Attack range tăng từ +35 thành +50

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 88

FADED BROACH

 • Movement speed giảm từ 25 thành 20

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 89

ARCANE RING

 • Armor giảm từ +3 thành +2
 •  

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 90

VAMPIRE FANGS

 • Night vision tăng từ 250 thành 300

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 91

PHILOSOPHER'S STONE

 • sát thương reduction giảm từ -35 thành -30

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 92

ESSENCE RING

 • Thời gian hồi tăng từ 20 thành 25

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 93

CLUMSY NET

 • Cast range giảm từ 650 thành 600
 • +6 All Stats thành +5
 •  

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 94

GREATER FAERIE FIRE

 • Sẽ không rớt nữa nếu có 1 trang bị tiêu hao nào đó cùng cấp rớt.
 • sát thương tăng từ 35 thành 40

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 95

REPAIR KIT

 • Sẽ không rớt nữa nếu có 1 trang bị tiêu hao nào đó cùng cấp rớt.
 • Giờ có thêm 60 giây thời gian hồi
 • Health regen tăng từ +20 thành +25

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 96

SPIDER LEGS

 • Thời gian hồi tăng từ 10 thành 12

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 97

ENCHANTED QUIVER

 • Sửa lỗi nhận vĩnh viễn +400 range  khi dùngTempest Double
 • Thời gian hồi giảm từ 6 thành 5

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 98

ORB OF DESTRUCTION

 • Armor reduction từ -5 thành -4
 • Slow từ 20/10% thành 25/15%

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 99

MIND BREAKER

 • Thời gian hồi giảm từ 20 thành 15

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 100

TITAN SLIVER

 • Base sát thương tăng từ +16% thành +20%
 • Status Resistance giảm từ +16% thành +12%

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 101

PALADIN SWORD

 • sát thương tăng từ 17 thành 20
 • Lifesteal giảm từ 17% thành 16%
 • Greater Healing amplifications giảm từ 17% thành 14%
 •  

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 102

PRINCE'S KNIFE

 • Thời gian hồi giảm từ 12 thành 10

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 103

FLICKER

 • Có  200 range blink tối thiểu
 • Max range giảm từ 450 thành 400

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 104

ILLUSIONIST'S CAPE

 • Illusion incoming damage tăng từ 150% thành 200%

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 105

HAVOC HAMMER

 • Impact radius tăng từ 350 thành 400
 • Impact base damage tăng từ 225 thành 275

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 106

MAGIC LAMP

 • Heal tăng từ 300 thành 400

Cập Nhật Dota 2 7.27 Changelog - Tập trung cân bằng sức mạnh trang bị 107

PIRATE HAT

 • Không cướp tiền khi giết
 • Kích hoạt sẽ đào ra bounty Gold với tỷ lệ 100%. Thời gian hồi 40

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang