Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game

Tiếp tục với bản cập nhật Dota 2 7.23d. Lần này là tới lượt Helm of The Undying lên thớt bay màu khỏi game

 • Lượng vàng bị động sẽ không còn tăng theo cấp của tướng
 • Tome of Knowledge giảm từ 2 sách còn 1 sách trong 10 phút.
 • Hero kills kinh nghiệm thưởng khi giết  giảm từ 40 + CurrentXP * 0.14 thành 40 + CurrentXP * 0.13
 • Outpost experience giảm từ 18 * số phút thành 15 * số phút

ITEMS

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game

ELIXIR

 • Xóa khỏi game

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 2

POOR MAN'S SHIELD

 • Agility tăng từ 6 thành 7

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 3

IRON TALON

 • Damage tăng từ 40% thành 50%

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 4

CLUMSY NET

 • Thời gian trói giảm từ 2 thành 1.75
 • All stats tăng từ 5 thành 6

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 5

NETHER SHAWL

 • Giám bản thân giảm từ -4 thành -3

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 6

GREATER FAERIE FIRE

 • Attack Damage tăng từ 30 thành 35
 • Heal giảm từ 500 thành 450

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 7

HELM OF THE UNDYING

 • Xóa khỏi game

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 8

ORB OF DESTRUCTION

 • Armor reduction giảm từ 6 thành 5
 • Không còn xuyên Spell Immunity

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 9

ENCHANTED QUIVER

 • Bonus magic damage tăng từ 225 thành 270

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 10

TELESCOPE

 • Attack range bonus tăng từ 125 thành 150

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 11

ILLUSIONST'S CAPE

 • Illusion duration tăng từ 20 thành 30 seconds
 • Bonus Strength và Agility tăng từ 10 thành 14

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 12

HAVOC HAMMER

 • Base damage giảm từ 35 thành 30
 • Giờ gây 175 + 1x strength của bản thân cho tất cả mục tiêu xung quanh

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 13

FLICKER

 • Giờ cung cấp +30 Movement Speed

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 14

FAERIE FIRE

 • Cost giảm từ 125 thành 70
 • Damage giảm từ 3 thành 2
 • Heal giảm từ 100 thành 85

HEROES

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 15

BLOODSEEKER

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 16

RUPTURE

 • Rupture cooldown tăng từ 60 thành 70

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 17

CRYSTAL MAIDEN

 • Base mana regeneration Từ 1.5 thành 1

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 18

ARCANE AURA

 • Arcane Aura self multiplier tăng từ 2 thành 3

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 19

DROW RANGER

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 20

MULTISHOT

 • Multishot damage giảm từ 95/125/155/185% thành 90/115/140/165%

TALENTS

 • Level 15 Talent giảm từ +14 Agility thành +12
 • Level 25 Talent giảm từ 50% Cooldown Reduction thành 40%

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 21

LINA

 • Base damage reduced by 2

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 22

OUTWORLD DEVOURER

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 23

SANITY'S ECLIPSE

 • Sanity's Eclipse damage multiplier Từ 0.5/0.6/0.7 thành 0.5

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 24

TREANT PROTECTOR

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 25

LEECH SEED

 • Leech Seed manacost tăng từ 80 thành 110
 • Leech Seed cooldown tăng từ 16/15/14/13 thành 22/19/16/13

Dota 2 - 7.23d - HELM OF THE UNDYING bị loại bỏ, tiếp tục điều chỉnh cân bằng game 26

OVERGROWTH

 • Overgrowth cooldown tăng từ 100/85/70 thành 100

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang