Dota 2 7.22b - Cập nhật cân bằng Nerf nhẹ cho DARK WILLOW vì quá bá với gậy xanh max tốc đánh

Bản cập nhật DOta 2 7.22B chủ yếu cân bằng và sửa các lỗi trong bản cập nhật 7.22b trước đó, trong đó có Dark Willow và Necrophos bị Nerf khá nhiều.

CLINKZ

 • Str cơ bản tăng 2 điểm

Dota 2 7.22b - Cập nhật cân bằng Nerf nhẹ cho DARK WILLOW vì quá bá với gậy xanh max tốc đánh

SEARING ARROWS

 • Searing Arrows sát thương giảm từ 30/40/50/60 thành 20/30/40/50
 • Searing Arrows mana sử dụng giảm 12 to 6/8/10/12

TALENTS

 • Level 15 Talent giảm từ +20 Searing Arrows thành +15

Dota 2 7.22b - Cập nhật cân bằng Nerf nhẹ cho DARK WILLOW vì quá bá với gậy xanh max tốc đánh 2

DARK WILLOW

 • Base attack time tăng 1.3 thành 1.5

Dota 2 7.22b - Cập nhật cân bằng Nerf nhẹ cho DARK WILLOW vì quá bá với gậy xanh max tốc đánh 3

SHADOW REALM

 • Shadow Realm thời gian để sát thương phép tăng lên cao nhất tăng từ 3 giây thành 4 giây

TALENTS

 • Level 25 Talent  giảm tốc đánh từ +200 Attack Speed thành +175

Dota 2 7.22b - Cập nhật cân bằng Nerf nhẹ cho DARK WILLOW vì quá bá với gậy xanh max tốc đánh 4

GRIMSTROKE

 • Scepter illusion sát thương nhận vào tăng từ 200% thành 350%
 • Scepter illusion thời gian của bóng giảm từ 20 còn 15 giây.

Dota 2 7.22b - Cập nhật cân bằng Nerf nhẹ cho DARK WILLOW vì quá bá với gậy xanh max tốc đánh 5

LYCAN

 • Scepter sói xuất hiện ở các Lane giảm lượng tiền và kinh nghiệm còn 1 nửa.
 • Sửa lỗi Scepter, khi Lycan hóa chó không có kỹ năng crit cho sói con.

Dota 2 7.22b - Cập nhật cân bằng Nerf nhẹ cho DARK WILLOW vì quá bá với gậy xanh max tốc đánh 6

NECROPHOS

Dota 2 7.22b - Cập nhật cân bằng Nerf nhẹ cho DARK WILLOW vì quá bá với gậy xanh max tốc đánh 7

HEARTSTOPPER AURA

 • Heartstopper Aura damage chuyển từ sát thương chuẩn sang sát thương phép.

Dota 2 7.22b - Cập nhật cân bằng Nerf nhẹ cho DARK WILLOW vì quá bá với gậy xanh max tốc đánh 8

SLARK

Dota 2 7.22b - Cập nhật cân bằng Nerf nhẹ cho DARK WILLOW vì quá bá với gậy xanh max tốc đánh 9

ESSENCE SHIFT

 • Essence Shift level 4 giảm thời gian từ 120 còn 100 giây.

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang