Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot

Theo đó, Dota 7.22 cập nhật mới với tính năng bạn có thể ăn được buff Scepter để nâng cấp kỹ năng của mình

Bài viết đang được dịch liên tục 

Nâng cấp chung

 • Thêm hiệu ứng gậy xanh cho 24 tướng còn lại
 • Chỉnh sữa lại hiệu ứng gậy xanh cũ
 • Scepter có thể được ăn khi mua thêm công thức với giá 2000 tiền
 • Roshan con thứ 3 sẽ rơi random Scepter Buff hoặc là Refresh Shard, riêng con thứ tư sẽ rơi cả 2 cái.
 • Thêm hiệu ứng đặc biệt cho những tướng có hiệu ứng Scepter
 • Thêm Mars và IO vào Captain Mode
 • Số tiền bị mất khi chết đổi công thức 50 + NW/40 thành NW/40
 • Kinh nghiệm thưởng từ Killstreak  tăng từ  200->1250 thành 400->1800

Cùng hàng loạt các chỉnh sửa về trụ và lính

* Abaddon: Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 115

* Broodmother: Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 125

* Crystal Maiden: Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 115

* Gyrocopter: Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 125

* Mirana: Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 115

* Silencer: Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 115

* Slark: Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 120

* Venomancer: Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 115

* Weaver: Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 120

* Clinkz: Bây giờ có 0.25 Điểm hồi mana gốc

* Lich: Bây giờ có 0.75 Điểm hồi mana gốc

* Pugna: Bây giờ có 0.5 Điểm hồi mana gốc

* Shadow Fiend: Bây giờ có 0.3 mana regen

* Techies: Bây giờ có 1.0 Điểm hồi mana gốc

* Tinker: Bây giờ có 0.25 Điểm hồi mana gốc

* Treant Protector: Bây giờ có 0.5 Điểm hồi mana gốc

* Weaver: Bây giờ có 0.4 Điểm hồi mana gốc

* Zeus: Bây giờ có 0.25 Điểm hồi mana gốc

ITEMS

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot

BLOODSTONE

 • Sửa mua nhiều Blood Stone thì stack khả năng hồi mana

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 2

DRUM OF ENDURANCE

 • Khả năng hồi mana giảm từ 1.5 thành 1.25

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 3

EYE OF SKADI

 •  Thời gian làm chậm từ 5/2.5 cho cận chiến và bắn xa chuyển thành 3 giây.
 • Tốc độ làm chậm còn 20% khi đánh tướng cận  chiến và 45% khi đánh tướng bắn xa

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 4

GUARDIAN GREAVES

 • Aura hồi HP giảm từ 4.5 thành 3.5
 • Giáp cộng thêm giảm từ 15 thành 10

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 5

HELM OF THE DOMINATOR

 • Bây giờ có 300 gold recipe

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 6

MASK OF MADNESS

 • Tốc độ chạy tăng 30 điểm

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 7

MEKANSM

 • Aura hồi HP giảm từ 4.5 thành 3.5

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 8

OBSERVER WARD

 • Giảm tiền thành 50
 • Tiền thưởng tăng từ 100 + 2/min thành 100 + 4/min
 • XP thưởng tăng từ 50 + 4/min thành 50 + 6/min

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 9

PIPE OF INSIGHT

 • Aura hồi HP giảm từ 3 thành 2

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 10

ROD OF ATOS

 • Strength and Agility giảm từ 12 thành 10

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 11

SENTRY WARD

 • Giảm giá tiền từ 100 thành 75
 • Bây giờ có giới hạn trong shop có 10 tối đa 10 mắt sentry, lúc đầu sẽ có 4 mắt thời gian hồi là 70 giây.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 12

SPIRIT VESSEL

 • Khả năng hồi máu giảm từ 70% thành 60%
 • Sát thương tính theo lượng máu hiện tại giảm từ 5% thành 4%

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 13

TOME OF KNOWLEDGE

 • Bây giờ có Cooldown sau khi sử dụng là  5 minute .

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 14

VLADMIR'S OFFERING

 • Khả năng hồi mana giảm từ 1.75 thành 1.5

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 15

WRAITH BAND

 • Tốc đánh tăng thêm giảm từ 6 thành 5

HEROES

Video tương tác các kỹ năng của tướng trong Dota 7.22

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 16

ABADDON

 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 115
 •  Thay đổi hiệu ứng Scepter khi Borrowed Time đang hoạt động có đồng đội nhận hơn 525 sát thương trong 1600 range của Abaddon thì sẽ tự bắn 1 Mist Coil để hồi máu vào người đồng đồi ( vẫn tăng 1 giây sử dụng Borrowed Time).

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 17

MIST COIL

 • Giảm range cast từ 800 còn 500

TALENTS

 • Level 15 Talent Giảm từ 75 hồi máu / gây sát thương còn 60

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 18

ALCHEMIST

 • Khi có hiệu ứng Scepter,Alchemist cộng 30 sát thương và 6 spell Amp cho mỗi gậy xanh mà Alchemist buff cho đồng đội.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 19

ANCIENT APPARITION

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 20

ICE VORTEX

 • Ice Vortex Lượng mana tiêu tốn giảm từ 50/70/90/110 thành 40/60/80/100

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 21

ICE BLAST

 • Ice Blast sẽ không bị nhìn thấy trên minimap khi đối phương có true sight nữa.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 22

ANTI-MAGE

 • Thêm 70 giây Cooldown cho kỹ năng có thời gian hồi lâu nhất của tướng mục tiệu. Thời gian hồi này bắt đầu khi đối phương đã hồi sinh lại. Tăng thêm 1 giây stun cho Mana Void. Nếu trong thời gian này kẻ địch chết thì thì kill vẫn tính là do Mana Void gây ra.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 23

ARC WARDEN

 • Tốc độ xoay lưng ( Turn Rate) tăng từ 0.6 thành 0.7
 • Sửa Tempest Double không kích hoạt Rune
 • Thêm kỹ năng mới khi có Scepter, Rune Forge. tạo 1 Rune ngẫu nhiên, Cooldown 60 giây.

TALENTS

 • Level 10 Talent Tăng từ +30 Attack Speed Thành +35
 • Level 20 Talent Tăng từ -1.5 Spark Wraith Cooldown thành -2

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 24

AXE

 • Sát thương cơ bản tăng thêm 3
 • Giáp cơ bản tăng thêm 1
 • Làm lại hiệu ứng Scepter. Battle Hunger trở thành skill AOE trong phạm vị 400.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 25

BATTLE HUNGER

 • Battle Hunger hiệu ứng giảm 1 nửa trên creep.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 26

BANE

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 27

BRAIN SAP

 • Brain Sap Scepter giảm thời gian cast 50%.

TALENTS

 • Level 20 Talent Tăng từ +100 Enfeeble giảm tốc đánh thành +125 giảm tốc đánh.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 28

BATRIDER

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 29

FIREFLY

 • Firefly Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 34 thành 40/38/36/34

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 30

FLAMING LASSO

 • Flaming Lasso Scepter tăng tầm ảnh hưởng đến mục tiêu thứ 2 từ 400 thành 450.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 31

BEASTMASTER

 • Làm lại hiệu ứng Scepter. Wild Axes không có thời gian hồi chiêu và có thể dùng khi búa quay lại

TALENTS

 • Level 15 Talent Thay đổi từ +65 Wild Axes Damage thành 40 Boar Attack Damage
 • Level 20 Talent Thay đổi từ +50 Boar Attack Damage thành +75 Wild Axes Damage

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 32

BLOODSEEKER

 • Agility Mỗi cấp giảm từ 3.5 thành 3.1

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 33

BLOOD RITE

 • Blood Rite Lượng mana tiêu tốn giảm từ 100 thành 70/80/90/100

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 34

RUPTURE

 • Rupture bây giờ lại có thể kết liễu đối phương. Gây sát thương 30/45/60% của đoạn đường di chuyển thành sát thương. Có thời gian tác dụng 8/10/12 giây.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 35

BOUNTY HUNTER

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 36

JINADA

 • Jinada sát thương giảm từ 80/110/140/170 thành 70/100/130/160

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 37

SHURIKEN TOSS

 • Shuriken Toss Scepter tăng range cast từ 400 thành 800

TALENTS

 • Level 20 Talent Tăng từ +75 Shuriken Toss Damage thành +125

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 38

BREWMASTER

 • Thunderclap sát thương giảm từ 100/175/250/300 thành 90/160/230/300

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 39

PRIMAL SPLIT

 • Primal Split Scepter tăng tốc độ chạy cho các linh hồn gấu lên 100 điểm.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 40

BRISTLEBACK

 • Giáp cơ bản tăng thêm 1

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 41

WARPATH

 • Warpath damage per stack Tăng từ 18/24/30 thành 22/28/34

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 42

VISCOUS NASAL GOO

 • Viscous Nasal Goo Scepter AoE Tăng từ 750 thành 825

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 43

BROODMOTHER

 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 125
 • Thêm hiệu ứng scepter.Tăng lượng web lên 20 và tốc độ chạy tăng 100%, loại bỏ giới hạn tốc độ chạy. 

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 44

CENTAUR WARRUNNER

 • Giáp cơ bản tăng thêm 1

TALENTS

 • Level 20 Talent Tăng từ +70 Retaliate Damage thành +80

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 45

CHAOS KNIGHT

 • Strength mỗi cấp giảm từ 3.7 thành 3.4

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 46

CHAOS BOLT

 • Chaos Bolt minimum damage Tăng từ 60/90/120/150 thành 90/110/130/150
 • Chaos Bolt maximum damage Tăng từ 180/210/240/270 thành 180/220/260/300
 • Chaos Bolt minimum stun Thay đổi từ 1/1/1/2 thành 1.25/1.5/1.75/2.0
 • Chaos Bolt maximum stun Thay đổi từ 2/3/4/4 thành 2.2/2.8/3.4/4
 • Chaos Bolt cooldown Tăng từ 10 thành 13/12/11/10

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 47

PHANTASM

 • Phantasm Scepter giảm sát thương nhận vào của bóng từ 260% thành 180%.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 48

CHEN

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 49

HOLY PERSUASION

 • Holy Persuasion Cộng thêm +10/15/20/25 bonus movement speed cho creeps được thu phục.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 50

DIVINE FAVOR

 • Divine Favor là aura passive. Cộng thêm 1/2/3/4 HP regen, 8/12/16/20% Heal Amplification, and 4/8/12/16 bonus damage cho tướng (creeps của Chen nhận gấp 2 lần giá trị)

TALENTS

 • Level 15 Talent Thay đổi từ -7 Divine Favor Cooldown thành +10 Divine Favor Damage

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 51

CLINKZ

 • Bây giờ có 0.25 Điểm hồi mana gốc
 • Thêm hiệu ứng scepter. Tạo thêm 2 bộ xương gần Clinkz mỗi khi dùng Wind Walk, Win Walk tăng thêm 30% tốc độ chạy và loại bỏ giới hạn tốc độ chạy.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 52

BURNING ARMY

 • Burning Army base attack time Thay đổi từ 1.75/1.6/1.45 thành 1.6
 • Burning Army units gây sát thương từ 100% sát thương cơ bản của Clinkz thành 80/100/120%

TALENTS

 • Level 15 Talent Giảm từ +30 Searing Arrows Damage thành +20

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 53

CLOCKWERK

 • Giáp cơ bản tăng thêm 1

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 54

CRYSTAL MAIDEN

 • Attack point tăng từ 0.55 thành 0.45
 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 115

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 55

DARK SEER

 • Strength Giảm từ 24 thành 21

TALENTS

 • Level 20 Talent Thay đổi từ 400 AoE Surge thành +100 Ion Shell Damage
 • Level 20 Talent Thay đổi từ +15% Cooldown Reduction thành +10 Armor
 • Level 25 Talent Thay đổi từ +150 Ion Shell Damage thành 400 AoE Surge

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 56

DARK WILLOW

 • Thêm hiệu ứng scepter. tấn công sẽ không kéo Dark Willow ra khỏi Shadown Realm cho tới khi hết thời gian hiệu lực và mỗi đòn đánh vẫn tăng sát thương phép.

TALENTS

 • Level 15 Talent Tăng từ +90 Gold/Min thành +120
 • Level 20 Talent Thay đổi từ +300 Shadow Realm Max Damage thành -12s Bramble Maze Cooldown

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 57

DAZZLE

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 58

SHALLOW GRAVE

 • Shallow Grave Scepter radius Tăng từ 450 thành 500

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 59

DEATH PROPHET

 • Thêm hiệu ứng scepter. These ghosts apply a 100% slow for 0.3 seconds. Tất cả những đòn tấn công và hiệu ứng phép đều sẽ tung ra 1 con ma gây sát thương và hồi máu cho DP. Những con ma còn làm chậm 100% trong 0.3 giây.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 60

CRYPT SWARM

 • Crypt Swarm cast point Giảm từ 0.5 thành 0.4

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 61

DISRUPTOR

TALENTS

 • Level 15 Talent Tăng từ -3 Kinetic Field Cooldown thành -4

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 62

DOOM

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 63

DEVOUR

 • Devour Bây giờ có giới hạn creep leve 3/4/5/6

TALENTS

 • Level 25 Talent Tăng từ +130% Cleave thành +175%

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 64

DRAGON KNIGHT

 • Thêm hiệu ứng scepter. Thêm dạng 4 của rồng là Black Dragon, thêm 50% sát thương cho độc, đánh lan và làm chậm, ngoài ra tăng tầm đánh lên 600 và thêm 30% kháng phép.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 65

DROW RANGER

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 66

MARKSMANSHIP

 • Marksmanship không còn giết ngay lập tức creep Ancients
 • Marksmanship chỉ xuyên giáp gốc, không xuyên giáp tổng.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 67

ELDER TITAN

 • Làm lại hiệu ứng Scepter. Echo Stomp sẽ giúp ET kháng phép trong 2 giây và thêm 2 giây ngủ cho mỗi tướng bị dính.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 68

EMBER SPIRIT

 • Thêm hiệu ứng scepter. Fire Remant tầm cast tăng gấp 3 lần và tốc độ chạy tăng gấp 2 lần, tăng lượng bóng tối đa từ 3 thành 5. Kích hoạt Fire Remnant không tốn mana.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 69

FACELESS VOID

 • Strength gain Tăng từ 2.1 thành 2.4

TALENTS

 • Level 10 Talent Tăng từ +10 Strength thành +12
 • Level 15 Talent Tăng từ -1 Time Walk Cooldown thành -1.5
 • Level 20 Talent Tăng từ +40 Attack Speed thành +45

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 70

GRIMSTROKE

 • Thêm hiệu ứng scepter. Thêm kỹ năng mới, Dark Portrait.  Tạo 1 cái bóng của đối phương trong 20 giây, bóng này kháng phép và có thêm 30% tốc chạy, nhận 200% sát thương và gây 150% sát thương của đối phương. Thời gian hồi 35 giây.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 71

INK SWELL

 • Ink Swell có thể dùng trên tướng đồng minh có kháng phép.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 72

GYROCOPTER

 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 125

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 73

HUSKAR

 • Giáp cơ bản tăng thêm 1

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 74

BERSERKER'S BLOOD

 • Berserker's Blood regen Tăng từ 20/40/60/80 thành 25/45/65/85%

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 75

INNER FIRE

 • Inner Fire cooldown Giảm từ 18/16/14/12 thành 14/13/12/11

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 76

INVOKER

 • Sát thương cơ bản tăng thêm 3

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 77

EXORT

 • Exort attack damage per instance Giảm từ 3/7/11/15/19/23/27 thành 2/6/10/14/18/22/26

TALENTS

 • Level 10 Talent Tăng từ +30 Chaos Meteor Contact Damage thành +40
 • Level 20 Talent Tăng từ +35 Alacrity Damage/Speed thành +45

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 78

IO

 • Thêm hiệu ứng scepter. Spirits tự xuất hiện kế bên IO từng viên mỗi giây, tối đa là 5 viên

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 79

TETHER

 • Di chuyển bằng Tether có thể bị ngắt bởi Stun.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 80

JAKIRO

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 81

LIQUID FIRE

 • Liquid Fire vẫn tác dụng khi đòn tấn công vào mục tiêu đã chết hoặc bị né.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 82

KEEPER OF THE LIGHT

 • Scepter giúp  Illuminate  không cần Gồng (vẫn Cộng thêm hồi máu)

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 83

CHAKRA MAGIC

 • Chakra Magic Có thể dùng trên đối phương, đốt 4/4.5/5/5.5%% lương mana hiện tại cho mỗi 100 điểm di chuyển. Kéo dài 5 giây.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 84

LEGION COMMANDER

 • Giáp cơ bản tăng thêm 1

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 85

LICH

 • Bây giờ có 0.75 Điểm hồi mana gốc

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 86

LINA

 • Strength gain Tăng từ 2 thành 2.2
 • Turn rate Tăng từ 0.5 thành 0.6

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 87

LION

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 88

FINGER OF DEATH

 • Finger of Death damage per kill Giảm từ 50 thành 40

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 89

LONE DRUID

 • Strength gain Tăng từ 2.4 thành  2.7

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 90

TRUE FORM

 • True Form health bonus Tăng từ 300/600/900 thành 300/700/1100

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 91

LUNA

 • Sát thương cơ bản tăng thêm 4

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 92

LYCAN

 • Thêm hiệu ứng scepter. Thêm 2 con sói vào Mỗi đợt creep, Lycan không thể điều khiển những con sói này nhưng vẫn được tính là units của Lycan, những con sói này có cùng tốc độ chạy của creep ngoài lane.

TALENTS

 • Level 15 Talent Tăng từ +8 Feral HP Regen thành +10

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 93

MAGNUS

 • strength khởi đầu  Tăng 2

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 94

SHOCKWAVE

 • Shockwave Scepter max range Tăng từ 1725 thành 2000
 • Shockwave Scepter speed Tăng từ 1200 thành 1500

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 95

MARS

 • Sát thương cơ bản giảm 4
 • Giáp cơ bản giảm 1
 • Thêm hiệu ứng scepter. God's Rebuke cooldown chỉ còn 1.4 giây khi có Arena of Blood, Reset cooldown của God's Rebuke khi Arena of Blood được sử dụng.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 96

ARENA OF BLOOD

 • Arena of Blood damage thay đổi từ 150/200/250 thành 120/185/250
 • Arena of Blood cast point Tăng từ 0.1 thành 0.2

TALENTS

 • Level 15 Talent Giảm từ +35 Damage thành +30

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 97

MEDUSA

 • Agility gain Giảm từ 3.9 thành 3.6

TALENTS

 • Level 15 Talent Giảm từ +30% Mystic Snake Mana Steal thành +25%

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 98

MEEPO

 • Sát thương cơ bản tăng thêm 2

TALENTS

 • Level 10 Talent Tăng từ +7 Strength thành +10
 • Level 10 Talent Tăng từ +10 Damage thành +15
 • Level 15 Talent Tăng từ +15% Evasion thành +20%

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 99

MIRANA

 • Attack point Tăng từ 0.3 thành 0.35
 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 115

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 100

STARSTORM

 • Starstorm Scepter upgrade trigger rate Tăng từ 10 seconds thành 9

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 101

MONKEY KING

 • Thêm hiệu ứng scepter. Tạo 1 con khỉ kế bên MK mỗi 3.5 giây, những quân lính này có thời gian tồn tại là 12 giây. Những quân khỉ này không hiện ra nếu bạn đang tàng hình hoặc biến thành cây. Những quân cờ này sẽ tấn công bất kì đối tương nào ngoại trừ trụ.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 102

MORPHLING

 • Adaptive Strike sát thương giảm từ 100 thành 70/80/90/100
 • Thêm hiệu ứng scepter. Khi là Morphling giảm thời gian hồi chiêu 35%, giảm 50% lượng mana sử dụng và thêm 600 điểm độ xa sử dụng kỹ năng.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 103

MORPH

 • Morph sẽ không còn  dispels Morphling nữa.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 104

NATURE'S PROPHET

 • Sát thương cơ bản giảm 2

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 105

NATURE'S CALL

 • Nature's Call attack sát thương giảm từ 27/30/33/36 thành 24/28/32/36

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 106

NECROPHOS

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 107

REAPER'S SCYTHE

 • Reaper's Scythe respawn time Giảm từ 15/30/45 thành 15/25/35

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 108

NIGHT STALKER

 • Thêm hiệu ứng scepter.  Void sẽ áp dụng cho những đối tượng trong 900 AOE, tăng mini stun từ 0.1 thành 0.6 và giảm thời gian hồi 2 giây.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 109

NYX ASSASSIN

 • Strength cơ bản giảm 1

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 110

VENDETTA

 • Vendetta Thời gian hồi chiêu điều chỉnh từ 70/60/50 thành 90/70/50

TALENTS

 • Level 15 Talent Giảm từ +30 Movement Speed thành +25

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 111

OGRE MAGI

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 112

MULTICAST

 • Multicast 2x cast chance Tăng từ 70% thành 75%

TALENTS

 • Level 25 Talent Tăng từ +275 Fireblast Damage thành +300

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 113

OMNIKNIGHT

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 114

GUARDIAN ANGEL

 • Guardian Angel Scepter bây giờ  Cộng thêm +40 HP/sec regen áp dụng cho cả trụ.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 115

ORACLE

 • Base attack time Tăng từ 1.4 thành 1.7

TALENTS

 • Level 20 Talent Giảm từ +50 Movement Speed thành +45

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 116

OUTWORLD DEVOURER

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 117

EQUILIBRIUM

 • Equilibrium nội tại Cộng thêm 11/18/25/32%% Mana Steal áp dụng cho tất cả nguồn sát thương. Khi kích hoạt, tăng gấp 3 lượng cướp mana và làm chậm đối phương khi bị dính phép của OD.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 118

PANGOLIER

 • Thêm hiệu ứng scepter. Khi sử dụng sẽ cast thêm 2 phát Swashbuckle mỗi 90 độ xung quanh hero.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 119

LUCKY SHOT

 • Lucky Shot không còn cấm chiêu nữa mà sẽ Disarm.
 • Lucky Shot giảm giáp  3/4/5/6

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 120

PHANTOM ASSASSIN

 • Thêm hiệu ứng scepter. Blur cast ngay lập tức và có thêm giải phép. Mỗi khi giết được 1 tướng thì sẽ refresh thời gian hồi chiêu, giảm thời gian hồi của Blur còn 12 giây.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 121

PHANTOM LANCER

 • Strength gain Tăng từ 2 thành 2.2
 • Agility gain Tăng từ 3 thành 3.2

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 122

PHOENIX

 • Base Strength Tăng 2

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 123

SUPERNOVA

 • Supernova reset cooldown chiêu ngay khi vừa sử dụng chứ không phải sau khi trứng rơi.
 • Supernova Scepter cho phép sử dụng sunray và đổi hướng trong khi đang trong trạng thái Supernova.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 124

PUCK

 • Intelligence gain Tăng từ 3.1 thành 3.5
 • Strength gain Tăng từ 2.2 thành 2.4

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 125

PUDGE

 • Base Intelligence Tăng 2

TALENTS

 • Level 15 Talent Tăng từ +12% Rot Slow thành +16%

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 126

PUGNA

 • Bây giờ có 0.5 Điểm hồi mana gốc
 • Agility gain Tăng từ 1 thành 1.3

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 127

NETHER WARD

 • Nether Ward mana loss Tăng từ 0.25/0.5/0.75/1 thành 0.3/0.6/0.9/1.2

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 128

RAZOR

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 129

EYE OF THE STORM

 • Eye of the Storm Scepter không tăng tốc độ đánh
 • Eye of the Storm Scepter có thể tấn công 2 mục tiêu tính luôn cả trụ.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 130

RIKI

 • Sát thương cơ bản tăng thêm 3

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 131

RUBICK

 • Agility gain Tăng từ 19 + 2.1 thành 23 + 2.5

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 132

SHADOW DEMON

 • Intelligence gain Tăng từ 3.1 thành 3.3

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 133

SHADOW FIEND

 • Bây giờ có 0.3 mana regen
 • Strength gain Tăng từ 2.3 thành 2.5
 • Agility gain Tăng từ 3.3 thành 3.5

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 134

SHADOW SHAMAN

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 135

ETHER SHOCK

 • Ether Shock manacost thay đổi từ 95/105/135/160 thành 100/120/140/160

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 136

SILENCER

 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 115

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 137

SKYWRATH MAGE

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 138

ANCIENT SEAL

 • Ancient Seal cast range Tăng từ 700 thành 750

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 139

CONCUSSIVE SHOT

 • Concussive Shot manacost từ 95 thành 80/85/90/95

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 140

SLARDAR

 • Thêm hiệu ứng scepter. Slithereen Crush now tạo 1 vũng nước. Cộng thêm +25 HP regen, +12 Armor and +40% Status Resistance trong khi đang trong vũng nước Tầm rộng của vũng nước là 550 và tồn tại trong 25 giây, áp dụng thêm có hiệu ứng của Guardian Sprint

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 141

GUARDIAN SPRINT

 • Guardian Sprint nội tại Cộng thêm an extra 5/20/35/50% movement boost trong nước. Bỏ giới hạn của tốc độ chạy thay vì 700 điểm chạy ở cấp 4.

TALENTS

 • Level 25 Talent Thay đổi từ +1.25s Slithereen Crush Stun thành -4.5 Slithereen Crush Cooldown

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 142

SLARK

 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 120

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 143

SHADOW DANCE

 • Shadow Dance passive health regen thay đổi 3/5/7% từ 5/6/7%
 • Shadow Dance Scepter range Tăng từ 325 thành 425

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 144

SPECTRE

 • Thêm hiệu ứng scepter. Thêm kỹ năng mới, Shadow Step. cho phép bạn ám 1 mục tiêu chỉ định, thời gian hồi 70 giây. manacost 180

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 145

SPIRIT BREAKER

 • Base health regen Tăng từ 0.75 thành 1.25

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 146

BULLDOZE

 • Bulldoze status resistance Tăng từ 30/40/50/60 thành 34/46/58/70%
 • Bulldoze movement speed Tăng từ 12/18/24/30% thành 14/20/26/32%

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 147

GREATER BASH

 • Greater Bash stun duration Thay đổi từ1.2/1.4/1.6/1.8 thành 0.9/1.2/1.5/1.8
 • Greater Bash damage Thay đổi từ8/16/24/32% thành 14/20/26/32%

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 148

CHARGE OF DARKNESS

 • Charge of Darkness Lượng mana tiêu tốn giảm từ 100 thành 70/80/90/100

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 149

NETHER STRIKE

 • Nether Strike Scepter cast range Tăng từ 850 thành 950
 • Nether Strike Scepter radius Tăng từ 250 thành 350

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 150

TECHIES

 • Bây giờ có 1.0 Điểm hồi mana gốc

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 151

TEMPLAR ASSASSIN

 • Thêm hiệu ứng scepter. Thêm kỹ năng mới, Psionic Projection. Cho phép bạn dịch chuyển đến Psionic Trap sau 2 giây gồng . Không phá tàn hình. Cooldown 30. Manacost 100. Phá bả Trap khi vừa bay tới.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 152

TERRORBLADE

 • Thêm hiệu ứng scepter. Sau khi sử dụng Metamorphosis, 1 làn sóng sợ hãi sẽ bung ra xung quanh TB làm đối phương bị sợ trong 3 giây.  Làn sóng bắt đầu di chuyển sau 0.6 giây và có tốc độ di chuyển là 1000. Tướng kháng phép sẽ không bị ảnh hưởng và có âm thanh vang lên trên toàn bộ bản đồ.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 153

REFLECTION

 • Reflection không ảnh hưởng lên bóng

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 154

TIDEHUNTER

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 155

GUSH

 • Gush Scepter upgrade radius Tăng từ 240 thành 260
 • Gush Scepter upgrade distance Tăng từ 1800 thành 2200

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 156

TIMBERSAW

 • Strength growth Tăng từ 2.8 thành 3.2
 • Intelligence gain Tăng từ 2.4 thành 2.7
 • Giáp cơ bản tăng thêm 1

TALENTS

 • Level 10 Talent Thay đổi từ +6% Spell Amplification thành +2.5 Mana Regen
 • Level 10 Talent Thay đổi từ +25% XP Gain thành +225 Health
 • Level 15 Talent Tăng từ +5 Reactive Armor Stacks thành +8
 • Level 15 Talent Thay đổi từ +100 Damage thành +10% Spell Amplification
 • Level 20 Talent Tăng từ +15 Strength thành +20

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 157

TINKER

 • Bây giờ có 0.25 Điểm hồi mana gốc
 • Intelligence gain Tăng từ 2.5 thành 3.3

TALENTS

 • Level 10 Talent Tăng từ +6% Spell Amplification thành +8%
 • Level 10 Talent Tăng từ +75 Cast Range thành +100

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 158

TINY

 • Intelligence growth Tăng từ 1.6 thành 2.2
 • Có thêm hiệu ứng từ Scepter. Cho bạn một kĩ năng mới, Tree Voller. Mỗi 0.4 giây sẽ có một cái cây ngẫu nhiên trong bán kính 525 xung quanh bạn sẽ bị ném vào kẻ địch. Gây 120% dmg của bạn cho địch trong vùng bị ném đấy. AoE là 400, Cast range là 1300, Max channel là 2.4 giây, cd 12 giây và tốn 150 mana.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 159

TREE GRAB

 • Tree Grab cooldown Giảm từ 27/22/17/12 thành 25/20/15/10

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 160

GROW

 • Grow armor Tăng từ 7/16/25 thành 10/18/26

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 161

TREANT PROTECTOR

 • Bây giờ có 0.5 Điểm hồi mana gốc

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 162

NATURE'S GUISE

 • Nature's Guise has been reworked là kỹ năng có thể cast vào bản thân tàng hình ngay lập tức không bị gián đoạn bởi sát thương. Thời gian hồi chiêu 10/8/6/4. Manacost 30/40/50/60.
 • Nature's Guise movement speed bonus thay đổi từ 14/18/22/26% thành 20/22/24/26%
 • Nature's Guise damage Thay đổi từ 30/90/150/210 thành 60/110/160/210

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 163

TROLL WARLORD

 • có thêm hiệu ứng từ Scepter. Giảm hồi chiêu Battle Trance còn 35 giây và cho phép bạn cast nó vào đồng minh hoặc kẻ địch. Là kẻ địch thì giảm 1 nửa hiệu lực. Cast range là 525.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 164

TUSK

TALENTS

 • Level 20 Talent Thay đổi từ +300 Snowball Speed to -6 Ice Shards Cooldown
 • Level 25 Talent Thay đổi từ -6 Ice Shards Cooldown to -7 Snowball Cooldown
 • Level 25 Talent Tăng từ 12% Chance Walrus Punch thành 15% (now uses pseudo-random chance)

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 165

UNDERLORD

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 166

PIT OF MALICE

 • Pit of Malice radius Tăng từ 375 thành 390
 • Pit of Malice cooldown Giảm từ 32/28/24/20 thành 30/26/22/18

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 167

UNDYING

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 168

SOUL RIP

 • Soul Rip cast point Tăng từ 0.45 thành 0.35

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 169

TOMBSTONE

 • Tombstone zombies phản ứng với bóng như creep, cần 2 hit mới giết được Zombie thay vì 1.
 • Tombstone nhận 1/4 sát thương từ creep và bóng thay vì 1/2

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 170

VENGEFUL SPIRIT

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 171

NETHER SWAP

 • Nether Swap Bây giờ có  0.25  thời gian hồi chiêu nhỏ để tránh việc dùng nhầm.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 172

VENOMANCER

 • Base intelligence Tăng 2
 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 115

TALENTS

 • Level 15 Talent Tăng từ +8% Poison Sting Slow thành +12%

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 173

VISAGE

 • Base magic resistance Tăng từ 10% thành 25%

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 174

SUMMON FAMILIARS

 • Summon Familiars health Thay đổi từ400/550/700 thành 500/600/700

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 175

WARLOCK

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 176

CHAOTIC OFFERING

 • Chaotic Offering Scepter hạ cánh Golem thứ 2 0.4 seconds sau con thứ nhất

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 177

FATAL BONDS

 • Fatal Bonds count Thay đổi từ 3/4/5/6 thành 6
 • Fatal Bonds rescaled damage from 25% thành 13/17/21/25

TALENTS

 • Level 25 Talent Tăng từ +20 Golem Armor thành +25

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 178

WEAVER

 • Bây giờ có 0.4 Điểm hồi mana gốc
 • Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 thành 120

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 179

WINDRANGER

 • Windranger: thay đổi hiệu ứng từ Scepter. Giờ có 2 charge cho Windrun và tăng tốc chạy lên 45%.

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 180

FOCUS FIRE

 • Focus Fire cooldown Giảm từ 70 thành 70/50/30

TALENTS

 • Level 10 Talent Thay đổi từ +30% Windrun Slow to -2s Shackleshot Cooldown
 • Level 25 Talent Thay đổi từ +35% Ministun Focus Fire to -20% Focus Fire Damage Reduction

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 181

WINTER WYVERN

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 182

ARCTIC BURN

 • Arctic Burn scepter manacost per second Giảm từ 40 thành 30

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 183

WITCH DOCTOR

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 184

DEATH WARD

 • Death Ward damage Tăng từ 75/125/175 thành 85/135/185

Dota 2 - Cập nhật đầy đủ bản 7.22, Giờ thì tướng nào cũng có thể lên được Scepter mà không sợ tốn slot 185

ZEUS

 • Bây giờ có 0.25 Điểm hồi mana gốc
 • Attack point Tăng từ 0.633 thành 0.45

TALENTS

 • Level 10 Talent Thay đổi từ +6 Armor thành +3 Mana Regen

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang