LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi

Nhóm skin Hắc Tinh mới đã chính thức được Riot Games giới thiệu với sự xuất hiện của đứa con cưng Lux

Sau một loạt những hé lộ của Riot Games thì cuối cùng thì nhóm trang phục Hắc Tinh mới cũng đã xuất hiện với những thành viên bao gồm Malphite, Mordekaiser, Xerath và "con cưng" Lux. 

Chi tiết trang phục

Lux Hắc Tinh

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 2

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 3

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 4

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 5

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 6

Lux Vệ Thần Không Gian

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 7

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 8

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 9

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 10

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 11

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 12

Ngoài con cưng Lux ra thì nhóm trang phục Hắc Tinh còn có những vị tướng đã lâu rồi không có trang phục mới, bao gồm Mordekaiser, Xerath và Malphite

Malphite Hắc Tinh

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 13

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 14

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 15

Mordekaiser Hắc Tinh

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 16

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 17

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 18

Xerath Hắc Tinh

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 19

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 20

LMHT: Lux lại có skin Hắc Tinh siêu đẹp, Xerath cuối cùng cũng có skin mới sau bao ngày chờ đợi 21

Tin liên quan

Tin đọc nhiều nhất

Tin mới trong ngày

Lên đầu trang