Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ?

Trong phim mạnh mẽ là thế, bá đạo là thế nhưng đối với các diễn viên ngoài đời, chắc các bạn sẽ bị bất ngờ đấy

Chris Evans trong vai Captain America

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ?Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 2

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 3Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 4

Theo Wargo / Getty Images, Disney

Scarlett Johansson trong vai Black Widow

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 5Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 6

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 7Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 8

Neilson Barnard / Getty Images, Disney

Josh Brolin trong vai Thanos

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 9Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 10

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 11Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 12

Jesse Grant / Getty Images, Disney

Elizabeth Olson trong vai Scarlet Witch

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 13Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 14

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 15Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 16

Jesse Grant / Getty Images, Disney

Tom Holland trong vai Spider-Man

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 17Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 18

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 19Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 20

Neilson Barnard / Getty Images, Disney

Robert Downey Jr. trong vai Iron Man

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 21Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 22

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 23

Jesse Grant / Getty Images

Karen Gillan trong vai Nebula

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 24Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 25

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 26Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 27

Neilson Barnard / Getty Images, Disney

Chris Pratt trong vai Star-Lord

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 28Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 29

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 30Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 31

Jesse Grant / Getty Images, Disney

Zoe Saldana trong vai Gamora

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 32Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 33

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 34Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 35

Neilson Barnard / Getty Images, Disney

Chris Hemsworth trong vai Thor

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 36

Image result for thor actor infinity war

Paul Bettany trong vai Vision

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 38Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 39

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 40Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 41

Neilson Barnard / Getty Images, Disney

Bradley Cooper trong vai Rocket

Image result for Rocket actor

Jesse Grant / Getty Images, Disney

Benedict Cumberbatch trong vai Doctor StrangeAvenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 43

Image result for Doctor Strange actorAvenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 45

Image result for Doctor Strange actorAvenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 47

Jesse Grant / Getty Images, Disney

Pom Klementieff trong vai MantisAvenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 48

Image result for mantis actress

Jesse Grant / Getty Images, Disney

Dave Bautista trong vai Drax the DestroyerAvenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 50

Image result for Drax actor

Neilson Barnard / Getty Images, Null

Mark Ruffalo trong vai The Hulk

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 52

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 53

Neilson Barnard / Getty Images, Disney

Vin Diesel trong vai Groot

Image result for groot actor

Neilson Barnard / Getty Images, Disney

Chadwick Boseman trong vai Black Panther

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 55Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 56

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 57Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 58

Jesse Grant / Getty Images, Disney

Carrie Coon trong vai Proxima MidnightAvenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 59

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 60Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 61

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 62Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 63

Neilson Barnard / Getty Images, Disney

Tom Vaughan-Lawlor trong vai Ebony MawAvenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 64

Image result for ebony maw actor

Frazer Harrison / Getty Images, Disney

Danai Gurira trong vai Okoye

Image result for okoye actress black panther

youtube.com, Disney

Sebtrong vaitian Stan trong vai Bucky Barnes

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 67Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 68

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 69Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 70

Neilson Barnard / Getty Images, Disney

Michael James Shaw trong vai Corvus Glaive

Image result for Corvus Glaive actor

Neilson Barnard / Getty Images, Disney

Tom Hiddleston trong vai Loki

Image result for loki actor

Jesse Grant / Getty Images, Disney

Letitia Wright trong vai Shuri

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 73Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 74

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 75Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 76

Rich Polk / Getty Images, Disney

Terry Notary trong vai Cull Obsidian

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 77Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 78

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 79Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 80

Jesse Grant / Getty Images, Disney

Anthony Mackie trong vai Falcon

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 81Image result for Falcon actor 

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 83Image result for Falcon actor 

Isaac Brekken / Getty Images, Disney

Idris Elba trong vai Heimdall Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 85 

Image result for heimdall actor 

Frederick M. Brown / Getty Images, Disney

Benedict Wong trong vai Wong

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 87Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 88

Avenger: Infinity War:các siêu anh hùng trong phim so với ngoài đời có gì khác nhau không ? 89

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang